нашите сайтове english

Съобщение във връзка с издаденa Заповед № 2254/25.06.2020 г. за издадени заповеди за определена категория на туристически обекти - заведения за хранене и развлечения и места за настаняване за срок до 5 (пет) години - 26.06.2020 г.

На основание чл. 132. (1) На категоризираните места за настаняване и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения, самостоятелни заведения за хранене и развлечения, категоризиращият орган предприема съответни действия за публично оповестяване на категоризираните обекти, чрез средствата за масово осведомяване“/, Община Варна уведомява, че е издадена следната Заповед:

На основание чл. 128 и чл. 130, ал. 7 от Закона за туризма, чл. 16, ал. 1, чл. 22, ал. 7 и чл. 24 от Наредба за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и за реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране на действието и прекратяване на категорията:

- Заповед № 2254/25.06.2020г. за определяне категорията на туристическите обекти - заведения за хранене и развлечения и места за настаняване за срок до 5 (пет) години, а именно:

 1. Кафене "Крамер"      9000, Варна, адм.район Приморски, УЛ."МАРИН ДРИНОВ", № 66.
 2. Ресторант с чуждестранна кухня "Ла Бока" 9000, Варна, адм.район Приморски, УЛ."МАРИН ДРИНОВ", № 66.
 3. Снек -бар "Владиславово парк "       9000 Варна, адм.район Владислав Варненчик, Ж.К."ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК", УПИ № ІІ, кв. 19.
 4. Снек-бар "Стария чинар"       9000 адм.район Одесос, "Морска гара", "Пристанище Варна", Ид.№ 10135.1510.14.
 5. Класически ресторант "Брилянс"     9000 Варна, адм.район Приморски, м-ст "Свети Никола", № 100.
 6. Закусвалня "Верона"       9000 Варна, адм.район Приморски, кв. "Виница", БУЛ."ЦАР БОРИС III",  № 34.
 7. Бързо хранене "Бонджорно Кафе"  9000 Варна, адм.район Приморски, ул."Мир" № 35, вх. В.
 8. Снек-бар "Таверна Евъргрийн"         9000 Варна, адм.район Аспарухово, ЮПЗ, УПИ № ХІІІ-359, кв. 2.
 9. Ресторант с българска кухня "Стария чинар"       9000, Варна, адм.район Одесос, УЛ."МАКЕДОНИЯ" № 154.
 10. Бистро "Алба" 9000 Варна, адм.район Одесос, УЛ."КНЯЗ АЛ.БАТЕНБЕРГ" № 6.
 11. Кафе-сладкарница "Етно" 9000, Варна, адм.район Одесос, БУЛ."СЛИВНИЦА", № 40.
 12. Закусвалня "М Джи"        9000, Варна, адм.район Одесос, УЛ.ХАДЖИ ДИМИТЪР, № 49.
 13. Снек - бар "Герака"       9000 Варна, адм.район Приморски, к.к. Чайка, ПИ № 3097, кв. 36.
 14. Класически ресторант "Стария чинар"       9000, Варна, Варна, адм.район Одесос, УЛ. "ПРЕСЛАВ" № 11.
 15. Бунгала 9000, Варна, адм.район Приморски, к.к. , К.К. "СВ.КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА", УЛ.49, № 22.
 16. Семеен хотел "Опера Плаза" 9000 Варна, адм.район Одесос, УЛ.ФР.ШОПЕН, № 2.
 17. Семеен хотел "Брилянс"     9000, Варна, адм.район Приморски, МЕСТН."СВ.НИКОЛА", № 100.
 18. Стаи за гости "Деси 2"       9000, Варна, адм.район Приморски, к.к. Чайка, УЛ.ЯНКО МАРИНОВ, № 7.
 19. Стаи за гости „Китен“ 9000, Варна, адм.район Одесос, УЛ."КНЯЗ АЛ.БАТЕНБЕРГ" № 41.
 20. Къща за гости „В гората“ Варна адм.район Приморски, с.о. "Манастирски рид",  "Бялата чешма-Дъбравата", м-ст "Лафолу", ПИ 10135.2517.1153.2
 21. Апартаменти за гости „Акрополис“ Варна, адм.район Одесос, УЛ."ЦАР ИВАН ШИШМАН", № 13.
 22. Пансион   „Сий Дрийм“   Варна, адм.район Аспарухово, м-ст "Патрабана", пл. № 070008.
 23. Къща за гости "Натура Сенс"  Варна, адм.район Приморски, с.о. "Манастирски рид БЧД 516", № 448.

Заповедта на категоризиращия орган подлежи на обжалване по реда на АПК.

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в Дирекция "Туризъм".