нашите сайтове english

Класиране на кандидати за заемане на длъжността Старши инспектор „Обслужване на данъкоплатци” към дирекция „Местни данъци“, отдел "Обслужване на данъкоплатци и отчитане на приходи" при Община Варна

Класиране на кандидати за заемане на длъжността Старши инспектор „Обслужване на данъкоплатци” към дирекция „Местни данъци“, отдел "Обслужване на данъкоплатци и отчитане на приходи" при Община Варна след проведено събеседване с кандидатите

Явили се кандидати:

 1. Павлина Калинова Джунева
 2. Тонка Радославова Велева
 3. Николина Димитрова Донева
 4. Виолета Маркова Симеонова
 5. Пламена Бориславова Лозева
 6. Десислава Станчева Дянкова
 7. Мариета Николова Лютова
 8. Йорданка Димитрова Мавродиева
 9. Атанас Стефков Петков
 10. Анна Стойчева Стойкова
 11. Величка Йорданова Димитрова
 12. Павлина Величкова Драганова
 13. Анелия Иванова Стоянова
 14. Гергана Колева Костадинова
 15. Ясен Севдалинов Янчев
 16. Венелин Александров Стаменов
 17. Валентина Колева Костова
 18. Красимира Желева Вълчева
 19. Цветелина Тодорова Георгиева
 20. Мария Димитрова Алексиева
 21. Галина Станиславова Генчева
 22. Силва Киркор Бейлерян
 23. Миглена Божидарова Иванова
 24. Галина Тодорова Ангелова
 25. Силвия Любомирова Андонова
 26. Филчо Йорданов Филипов
 27. Теменужка Делчева Тенева
 28. Калина Вълчева Пеева
 29. Михаела Венелинова Урумова

 

Не се явиха следните кандидати:

  1.Веселина Иванова Чорбаджиева

  2.Надежда Димитрова Николаева

  3.Сияна Янчева Атанасова

  4.Катя Стайкова Георгиева

  5.Мария Петрова Гетовска

  6.Ивелина Владимирова Кръстева

  7.Анна Тодорова Дочева

   8.Благовеста Валериева Бинев

         Комисията класира най-успешно представилите се кандидати и демонстрирали най-висока мотивация и компетентност за изпълнението на задълженията за длъжността Старши инспектор „Обслужване на данъкоплатци”  към дирекция „Местни данъци“, отдел "Обслужване на данъкоплатци и отчитане на приходи" при Община Варна по следния начин:        

 1. Венелин Александров Стаменов
 2. Валентина Колева Костова
 3. Силвия Любомирова Андонова
 4. Величка Йорданова Димитрова
 5. Николина Димитрова Донева
 6. Йорданка Димитрова Мавродиева

         При отказ от страна на първия кандидат за заемане на длъжността, да бъде поканен следващия класиран кандидат.

 

Класиране на кандидати за заемане на длъжността Главен специалист „Безкасови приходи” към дирекция "Местни данъци", отдел „Обслужване на данъкоплатци и отчитане на приходи” при Община Варна след проведено събеседване с кандидатите

Явили се кандидати:

 1. Блага Ангелова Христова
 2. Веселина Иванова Чорбаджиева
 3. Тонка Радославова Велева
 4. Диана Стоянова Стоянова
 5. Николина Димитрова Донева
 6. Милка Колева Няголова
 7. Светлана Енчева Димитрова
 8. Милена Борисова Баева
 9. Надя Веселинова Кацанска
 10. Пламена Бориславова Лозева
 11. Десислава Станчева Дянкова
 12. Йорданка Димитрова Мавродиева
 13. Татяна Петрова Лазарова
 14. Сабина Севдалинова Ганчева
 15. Анна Стойчева Стойкова
 16. Павлина Величкова Драганова
 17. Деница Орлинова Горанова
 18. Величка Йорданова Димитрова
 19. Анелия Иванова Стоянова
 20. Галина Йорданова Стоянова
 21. Гергана Колева Костадинова
 22. Мария Янева Иванова
 23. Ясен Севдалинов Янчев
 24. Даниела Стоянова Тодорова
 25. Красимира Желева Вълчева
 26. Зорница Апостолова Добрева
 27. Мария Димитрова Алексиева
 28. Виктория Пенева Кирова
 29. Силвия Любомирова Андонова
 30. Филчо Йорданов Филипов
 31. Галина Тодорова Ангелова
 32. Миглена Божидарова Иванова
 33. Звезделина Георгиева Златева
 34. Теменужка Делчева Тенева
 35. Галина Живкова Цонкова
 36. Биляна Димитрова Дражева
 37. Ивилина Георгиева Райкова
 38. Диана Стоянчева Величкова
 39. Вергиния Андреева Мариновска
 40. Гюлбиян Мустафа Рашид
 41. Михаела Венелинова Урумова
 42. Калина Вълчева Пеева
 43. Нели Делова Митева

Не се явиха следните кандидати:                                         

 1. Силвия Илиева Лазарова
 2. Сияна Янчева Атанасова
 3. Станка Иванова Калиманова

         Комисията класира най-успешно представилите се кандидати и демонстрирали най-висока мотивация и компетентност за изпълнението на задълженията за длъжността за длъжността Главен специалист „Безкасови приходи” по следния начин:

 1. Татяна Петрова Лазарова
 2. Биляна Димитрова Дражева
 3. Силвия Любомирова Андонова
 4. Йорданка Димитрова Мавродиева
 5. Величка Йорданова Димитрова
 6. Гергана Колева Костадинова

При отказ от страна на първия кандидат за заемане на длъжността, да бъде поканен следващия класиран кандидат.

 

Класиране на кандидати за заемане на длъжността Инспектор „Контролно ревизионни дейности” към дирекция „Местни данъци“, отдел "Контролно ревизионни дейности и принудително събиране" при Община Варна след проведено събеседване с кандидатите

 

Явили се кандидати:

 1. Пламена Бориславова Лозева
 2. Тонка Радославова Велева
 3. Милка Колева Няголова
 4. Виолета Маркова Симеонова
 5. Александър Божилов Жечев
 6. Десислава Станчева Дянкова
 7. Азизе Адемова Тодорова
 8. Огнян Йорданов Борисов
 9. Йорданка Димитрова Димитрова
 10. Анна Стойчева Стойкова
 11. Павлина Величкова Драганова
 12. Софи Йосифова Йосифова
 13. Анелия Иванова Стоянова
 14. Десислава Ангелова Алексиева
 15. Стамен Василев Стоянов
 16. Ясен Севдалинов Янчев
 17. Моника Кирилова Димитрова
 18. Никола Николов Николов
 19. Георги Илиев Николов
 20. Галина Станиславова Генчева
 21. Димитър Иванов Маринов
 22. Миглена Божидарова Иванова
 23. Галина Тодорова Ангелова
 24. Филчо Йорданов Филипов
 25. Силвия Любомирова Андонова
 26. Петя Миленова Ладжева
 27. Левент Ибрямов Исуфов
 28. Галина Николаева Димитрова
 29. Калина Вълчева Пеева
 30. Михаела Венелинова Урумова

 

Не се явиха следните кандидати:                                         

 1. Веселина Иванова Чорбаджиева
 2. Надежда Димитрова Николаева
 3. Диана Димитрова Марчева
 4. Мария Петрова Гетовска
 5. Георги Правдолюбов Кожухаров
 6. Цецка Маринова Стоянова

         Комисията класира най-успешно представилите се кандидати и демонстрирали най-висока мотивация и компетентност за изпълнението на задълженията за длъжността Инспектор „Контролно ревизионни дейности”  към дирекция „Местни данъци“, отдел "Контролно ревизионни дейности и принудително събиране" при Община Варна по следния начин:

 1. Анна Стойчева Стойкова
 2. Калина Вълчева Пеева
 3. Йорданка Димитрова Димитрова
 4. Михаела Венелинова Урумова
 5. Стамен Василев Стоянов
 6. Десислава Станчева Дянкова        

         При отказ от страна на първия кандидат за заемане на длъжността, да бъде поканен следващия класиран кандидат.

 

Публикувано на 05.03.2020 г.