нашите сайтове english

Подбор за длъжностите инспектор „Контролно ревизионни дейности“, главен специалист „Безкасови приходи“ и старши инспектор „Обслужване на данъкоплатци“ към дирекция „Местни данъци“