нашите сайтове english

Списъци с допуснати и недопуснати кандидати за длъжностите инспектор „Контролно ревизионни дейности“, главен специалист „Безкасови приходи“ и старши инспектор „Обслужване на данъкоплатци“ към дирекция „Местни данъци“

Списък на

допуснатите кандидати до интервю за длъжността Старши инспектор „Обслужване на данъкоплатци” към дирекция „Местни данъци“, отдел „Обслужване на данъкоплатци и отчитане на приходи“ при Община Варна

 

 1. Веселина Иванова Чорбаджиева
 2. Павлина Калинова Джунева
 3. Надежда Димитрова Николаева
 4. Тонка Радославова Велева
 5. Сияна Янчева Атанасова
 6. Николина Димитрова Донева
 7. Катя Стайкова Георгиева
 8. Виолета Маркова Симеонова
 9. Мария Петрова Гетовска
 10. Ивелина Владимирова Кръстева
 11. Пламена Бориславова Лозева
 12. Десислава Станчева Дянкова
 13. Мариета Николова Лютова
 14. Йорданка Димитрова Мавродиева
 15. Атанас Стефков Петков
 16. Анна Тодорова Дочева
 17. Анна Стойчева Стойкова
 18. Величка Йорданова Димитрова
 19. Павлина Величкова Драганова
 20. Анелия Иванова Стоянова
 21. Гергана Колева Костадинова
 22. Ясен Севдалинов Янчев
 23. Венелин Александров Стаменов
 24. Валентина Колева Костова
 25. Красимира Желева Вълчева
 26. Цветелина Тодорова Георгиева
 27. Мария Димитрова Алексиева
 28. Галина Станиславова Генчева
 29. Силва Киркор Бейлерян
 30. Миглена Божидарова Иванова
 31. Галина Тодорова Ангелова
 32. Силвия Любомирова Андонова
 33. Филчо Йорданов Филипов
 34. Благовеста Валериева Бинева
 35. Теменужка Делчева Тенева
 36. Калина Вълчева Пеева
 37. Михаела Венелинова Урумова                                                                                 

Списък на

недопуснатите кандидати до интервю за длъжността Старши инспектор „Обслужване на данъкоплатци” към дирекция „Местни данъци“, отдел „Обслужване на данъкоплатци и отчитане на приходи“ при Община Варна

 

Комисията не допуска до събеседване следните кандидати:

 1. Блага Ангелова Христова

- не отговаря на изискванията за професионален опит от 1 година в областта на основните отговорности и задачи

 1. Деяна Людмилова Андонова

- не отговаря на изискванията за професионален опит от 1 година в областта на основните отговорности и задачи

 1. Диана Димитрова Марчева

- не отговаря на изискванията за професионален опит от 1 година в областта на основните отговорности и задачи

 1. Габриела Христова Борисова

 - приложените документи не са преведени от норвежки език

 1. Чавдар Петков Златев

 - не е приложил документи, удостоверяващи професионален опит от 1 година в областта на основните отговорности и задачи

 1. Огнян Йорданов Борисов

 - не отговаря на изискванията за професионален опит от 1 година в областта на основните отговорности и задачи

 1. Стамен Василев Стоянов

 - не отговаря на изискванията за професионален опит от 1 година в областта на основните отговорности и задачи

 1. Даниела Стоянова Тодорова

 - не отговаря на изискванията за образователна степен, която се изисква за заемане на длъжността.

 

Списък на

допуснатите кандидати до интервю за длъжността Старши инспектор „Обслужване на данъкоплатци” към дирекция „Местни данъци“, отдел „Обслужване на данъкоплатци и отчитане на приходи“ при Община Варна

 

 1. Веселина Иванова Чорбаджиева
 2. Павлина Калинова Джунева
 3. Надежда Димитрова Николаева
 4. Тонка Радославова Велева
 5. Сияна Янчева Атанасова
 6. Николина Димитрова Донева
 7. Катя Стайкова Георгиева
 8. Виолета Маркова Симеонова
 9. Мария Петрова Гетовска
 10. Ивелина Владимирова Кръстева
 11. Пламена Бориславова Лозева
 12. Десислава Станчева Дянкова
 13. Мариета Николова Лютова
 14. Йорданка Димитрова Мавродиева
 15. Атанас Стефков Петков
 16. Анна Тодорова Дочева
 17. Анна Стойчева Стойкова
 18. Величка Йорданова Димитрова
 19. Павлина Величкова Драганова
 20. Анелия Иванова Стоянова
 21. Гергана Колева Костадинова
 22. Ясен Севдалинов Янчев
 23. Венелин Александров Стаменов
 24. Валентина Колева Костова
 25. Красимира Желева Вълчева
 26. Цветелина Тодорова Георгиева
 27. Мария Димитрова Алексиева
 28. Галина Станиславова Генчева
 29. Силва Киркор Бейлерян
 30. Миглена Божидарова Иванова
 31. Галина Тодорова Ангелова
 32. Силвия Любомирова Андонова
 33. Филчо Йорданов Филипов
 34. Благовеста Валериева Бинева
 35. Теменужка Делчева Тенева
 36. Калина Вълчева Пеева
 37. Михаела Венелинова Урумова                                                                                 

 Списък на

недопуснатите кандидати до интервю за длъжността Старши инспектор „Обслужване на данъкоплатци” към дирекция „Местни данъци“, отдел „Обслужване на данъкоплатци и отчитане на приходи“ при Община Варна

 

Комисията не допуска до събеседване следните кандидати:

 1. Блага Ангелова Христова

- не отговаря на изискванията за професионален опит от 1 година в областта на основните отговорности и задачи

 1. Деяна Людмилова Андонова

- не отговаря на изискванията за професионален опит от 1 година в областта на основните отговорности и задачи

 1. Диана Димитрова Марчева

- не отговаря на изискванията за професионален опит от 1 година в областта на основните отговорности и задачи

 1. Габриела Христова Борисова

 - приложените документи не са преведени от норвежки език

 1. Чавдар Петков Златев

 - не е приложил документи, удостоверяващи професионален опит от 1 година в областта на основните отговорности и задачи

 1. Огнян Йорданов Борисов

 - не отговаря на изискванията за професионален опит от 1 година в областта на основните отговорности и задачи

 1. Стамен Василев Стоянов

 - не отговаря на изискванията за професионален опит от 1 година в областта на основните отговорности и задачи

 1. Даниела Стоянова Тодорова

 - не отговаря на изискванията за образователна степен, която се изисква за заемане на длъжността.

 

 

Списък с допуснатите кандидати до интервю за длъжност:

Главен специалист „Безкасови приходи” към дирекция „Местни данъци“, отдел „Обслужване на данъкоплатци и отчитане на приходи“ при Община Варна

 1. Силвия Илиева Лазарова
 2. Блага Ангелова Христова
 3. Веселина Иванова Чорбаджиева
 4. Тонка Радославова Велева
 5. Диана Стоянова Стоянова
 6. Николина Димитрова Донева
 7. Сияна Янчева Атанасова
 8. Милка Колева Няголова
 9. Светлана Енчева Димитрова
 10. Милена Борисова Баева
 11. Надя Веселинова Кацанска
 12. Пламена Бориславова Лозева
 13. Десислава Станчева Дянкова
 14. Йорданка Димитрова Мавродиева
 15. Татяна Петрова Лазарова
 16. Сабина Севдалинова Ганчева
 17. Анна Стойчева Стойкова
 18. Павлина Величкова Драганова
 19. Деница Орлинова Горанова
 20. Величка Йорданова Димитрова
 21. Анелия Иванова Стоянова
 22. Галина Йорданова Стоянова
 23. Гергана Колева Костадинова
 24. Мария Янева Иванова
 25. Ясен Севдалинов Янчев
 26. Даниела Стоянова Тодорова
 27. Красимира Желева Вълчева
 28. Зорница Апостолова Добрева
 29. Мария Димитрова Алексиева
 30. Виктория Пенева Кирова
 31. Силвия Любомирова Андонова
 32. Филчо Йорданов Филипов
 33. Галина Тодорова Ангелова
 34. Миглена Божидарова Иванова
 35. Звезделина Георгиева Златева
 36. Теменужка Делчева Тенева
 37. Галина Живкова Цонкова
 38. Биляна Димитрова Дражева
 39. Ивилина Георгиева Райкова
 40. Диана Стоянчева Величкова
 41. Вергиния Андреева Мариновска
 42. Гюлбиян Мустафа Рашид
 43. Михаела Венелинова Урумова
 44. Калина Вълчева Пеева
 45. Станка Иванова Калиманова
 46. Нели Делова Митева
 47.  

Списък с недопуснатите кандидати до интервю за длъжност:

Главен специалист „Безкасови приходи” към дирекция „Местни данъци“, отдел „Обслужване на данъкоплатци и отчитане на приходи“ при Община Варна

 

Комисията не допуска до събеседване следните кандидати:

 1. Деяна Людмилова Андонова

- не отговаря на изискванията за професионален опит от 2 години в областта на основните отговорности и задачи

 1. Диана Димитрова Марчева

- не отговаря на изискванията за професионален опит от 2 години в областта на основните отговорности и задачи

 1. Габриела Христова Борисова

 - приложените документи не са преведени от норвежки език

 1. Виолета Иванова Деведжиева

 - не отговаря на изискванията за професионален опит от 2 години в областта на основните отговорности и задачи

 1. Ваня Христова Сиракова

 - не отговаря на изискванията за професионален опит от 2 години в областта на основните отговорности и задачи

 1. Азизе Адемова Тодорова

- приложените документи не удостоверяват придобит трудов, служебен и/или осигурителен стаж от 2 години.

 1. Огнян Йорданов Борисов

 - не отговаря на изискванията за професионален опит от 2 години в областта на основните отговорности и задачи

 1. Анна Тодорова Дочева

- приложените документи не удостоверяват придобит трудов, служебен и/или осигурителен стаж от 2 години.

 1. Стамен Василев Стоянов

 - не отговаря на изискванията за професионален опит от 2 години в областта на основните отговорности и задачи

 1. Виктория Пламенова Загорска

 - не отговаря на изискванията за професионален опит от 2 години в областта на основните отговорности и задачи

 1. Теодора Стефанова Стефанова

- не е приложила документи удостоверяващи придобит трудов, служебен и/или осигурителен стаж от 2 години.

 1. Ивелина Стефанова Кунчева

 - не отговаря на изискванията за професионален опит от 2 години в областта на основните отговорности и задачи

 1. Савина Савова Христова

 - не отговаря на изискванията за професионален опит от 2 години в областта на основните отговорности и задачи

  14.Мария Петрова Гетовска – не е приложила документи удостоверяващи придобит трудов, служебен и/или осигурителен стаж от 2 години.

 

Публикувано на 18.02.2020 г.