нашите сайтове english

Обява за подбор за длъжност експерт „Информационно обслужване и услуги“ по проект „Функциониране на ОИЦ – Варна 2019-2021 г.“

Обява за конкурс

 

Публикувано на 31.01.2020 г.