нашите сайтове english

Окончателни резултати на кандидатите за длъжност началник на отдел „Инфраструктурни проекти” към дирекция „Инженерна инфраструктура и благоустрояване“

ИЗВЛЕЧЕНИЕ

 

Окончателни резултати на кандидатите за длъжност

Началник на отдел "Инфраструктурни проекти" към дирекция „Инженерна инфраструктура и благоустрояване“ при Община Варна

Име, презиме и фамилия на кандидата

Резултат от оценка на теста

Коефициент

Резултат от интервюто

Коефициент

Окончателен резултат

1. Иво Божидаров Кутев

5

от минимален 4,00

3

3,9

5

некласиран

2. Георги Георгиев Георгиев

4

от минимален 4,00

3

3,8

5

некласиран

3. Боян Ненчев Станчев

3,4

от минимален 4,00

3

некласиран

5

некласиран

4. Слави Красинов Павлов

3

от минимален 4,00

3

некласиран

5

некласиран

5. Светослав Ивайлов Симеонов

3,4

от минимален 4,00

3

некласиран

5

некласиран

 

 

Председател на конкурсната комисия-

Секретар на Община Варна:      ______(п)________(Н. Момчева)                                                    Дата: 21.05.2020 г.                                                        

 

Публикувано на 03.06.2020 г.