нашите сайтове english

Подбор за длъжност Управител в дейност „Общински приют за безстопанствени кучета” към дирекция “Управление на сигурността и контрол на обществения ред” при Община Варна