нашите сайтове english

Списъци с допуснати и недопуснати кандидати за длъжност Управител в дейност „Общински приют за безстопанствени кучета” към дирекция “УСКОР”, отдел „Опазване на обществения ред” при Община Варна

СПИСЪК

НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В СЪБЕСЕДВАНЕ

за длъжност Управител в дейност „Общински приют за безстопанствени кучета” към дирекция “Управление на сигурността и контрол на обществения ред”, отдел „Опазване на обществения ред” при Община Варна

  

След разглеждане на представените документи, комисията допуска до участие следните кандидати:

  1. Хризантема Димитрова Михова
  2. Христо Йорданов Железаров
  3. Боян Лъчезаров Гологачев
  4. Стефан Янков Бакърджиев

 

Допуснатите кандидати следва да се явят на събеседване за длъжност Управител в дейност „Общински приют за безстопанствени кучета”, отдел „Опазване на обществения ред“ към дирекция “Управление на сигурността и контрол на обществения ред”  на  15.05.2020г. от 09.30 часа в стая 1001 на Община  Варна, ет.10.

 

СПИСЪК

НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ

за длъжност Управител в дейност „Общински приют за безстопанствени кучета” към дирекция “Управление на сигурността и контрол на обществения ред”, отдел „Опазване на обществения ред” при Община Варна

След разглеждане на представените документи, комисията не допуска до участие следните кандидати:

  1. Ина Николова Чакърова - не отговаря на изискванията за професионален опит от 2 години в областта на основните отговорности и задачи за длъжността; не отговаря на изискванията за професионалната област по длъжностна характеристика;
  2. Деница Даниелова Данева - не отговаря на изискванията за професионален опит от 2 години в областта на основните отговорности и задачи за длъжността;
  3. Димитър Минчев Енчев – не е приложил документи, удостоверяващи професионален опит от 2 години в областта на основните отговорности и задачи за длъжността; не отговаря на изискванията за професионалната област по длъжностна характеристика.

 

Публикувано на 14.05.2020 г.