нашите сайтове english

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в подбора по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – компонент 3“