нашите сайтове english

Списък на класираните кандидати в подбора по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община варна – компонент 3“

СПИСЪК С КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИСПЕЧЕР“ 

по проект № BG05M9OP001-2.101-0196-C01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Варна – Компонент 3“, съгласно Допълнително споразумение №1 към АДБФП BG05M9OP001-2.040-0060-C01,

 Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014–2020г.

 

         След проведени интервюта на 08.06.2020г., 09.06.2020г. и 10.06.2020г. с кандидати за заемане на длъжността „Диспечер“ по проект № BG05M9OP001-2.101-0196-C01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Варна – Компонент 3“, съгласно Допълнително споразумение №1 към АДБФП BG05M9OP001-2.040-0060-C01, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014–2020г., комисията класира най-успешно представилите се кандидати и демонстрирали най-висока мотивация и компетентност за изпълнението на задълженията за длъжността „Диспечер“ по следния начин:

 1. Радостина Иванова Калудова
 2. Златка Миткова Тодорова
 3. Теодора Желева Карапачова
 4. Пенка Василева Вълкова
 5. Йоанна Людмилова Димова
 6. Александър Георгиев Папанчев
 7. Георги Иванов Андреев
 8. Аида Ардаваст Дайлерян
 9. Анна Младенова Великова
 10. Огнян Стоянов Станчев
 11. Нели Любомирова Гунчева
 12. Сийка Димитрова Димитрова
 13. Нона Мартинова Дончева

За сключване на трудов договор ще бъдат поканени първите пет класирани кандидати. При отказ от страна на кандидат за заемане на длъжността ще бъде поканен следващия класиран кандидат.

За повече информация, може да се обръщате към Галена Семова – тел. О52/820 213.

 

 

СПИСЪК С КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ШОФЬОР“ 

по проект № BG05M9OP001-2.101-0196-C01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Варна – Компонент 3“, съгласно Допълнително споразумение №1 към АДБФП BG05M9OP001-2.040-0060-C01,

 Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014–2020г.

 

         След проведени интервюта на 08.06.2020г. с кандидати за заемане на длъжността „Шофьор“ по проект № BG05M9OP001-2.101-0196-C01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Варна – Компонент 3“, съгласно Допълнително споразумение №1 към АДБФП BG05M9OP001-2.040-0060-C01, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014–2020г., комисията класира най-успешно представилите се кандидати и демонстрирали най-висока мотивация и компетентност за изпълнението на задълженията за длъжността „Шофьор“ по следния начин:

 1. Денислав Тихомиров Попов
 2. Карен Арутюни Акопян
 3. Христо Веселинов Димитров
 4. Тихомир Маринов Тихолов  

За сключване на трудов договор ще бъдат поканени първите двама класирани кандидати. При отказ от страна на кандидат за заемане на длъжността ще бъде поканен следващия класиран кандидат.

За повече информация, може да се обръщате към Галена Семова – тел. О52/820 213.

 

 

СПИСЪК С КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА

СЪТРУДНИК „СОЦИАЛНА РАБОТА“

 

по проект № BG05M9OP001-2.101-0196-C01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Варна – Компонент 3“, съгласно Допълнително споразумение №1 към АДБФП BG05M9OP001-2.040-0060-C01,

 Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020.

         След проведени интервюта на 08.06.2020г., 09.06.2020Г. И 10.06.2020Г. с кандидати за заемане на длъжността сътрудник „Социална работа“ по проект № BG05M9OP001-2.101-0196-C01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Варна – Компонент 3“, съгласно Допълнително споразумение №1 към АДБФП BG05M9OP001-2.040-0060-C01, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020, Комисията класира най-успешно представилите се кандидати и демонстрирали най-висока мотивация и компетентност за изпълнението на задълженията за длъжността сътрудник „Социална работа“ по следния начин:

 1. Моника Кирилова Димитрова
 2. Михаела Георгиева Георгиева
 3. Маргарита Иванова Маринова
 4. Александър Маринов Начев
 5. Пламен Савов Андреев
 6. Цветелина Георгиева Георгиева
 7. Анна Василева Ангелова
 8. Сергей Василий Розберг
 9. Мартин Ванков Иванов
 10. Теодора Станева Иванова
 11. Ивелина Тодорова Кирилова
 12. Силвия Руменова Янкова
 13. Александър Антониев Угрински
 14. Весислава Красимирова Кателиева
 15. Христина Ивелинова Стоева
 16. Веселинка Янчева Панайотова
 17. Стефка Георгиева Иларионова
 18. Адриана Михайлова Иванова
 19. Добромира Живкова Добринова
 20. Десислава Стоянова Христова
 21. Ванина Ангелова Ангелова
 22. Христина Тодорова Попова
 23. Елена Любомирова Милева
 24. Янка Стоянова Илиева
 25. Живко Ванков Нейнски
 26. Елка Жекова Добрева
 27. Християна Цветанова Иванова
 28. Нарчин Акчай Хасан
 29. Сирма Ивелинова Дамянова
 30. Денислав Тихомиров Попов
 31. Силвия Пламенова Петрова
 32. Мариета Петкова Раева
 33. Аида Ардаваст Дайлерян
 34. Айше Ахмедова Исмаилова
 35. Красимира Янкова Петрова
 36. Албена Андреева Хорозова
 37. Соня Дякова Калайджиева
 38. Мария Стоянова Димитрова
 39. Ралица Пенева Георгиева
 40. Катерина Василева Райкова
 41. Пепа Тодорова Георгиева
 42. Галина Станчева Тянева
 43. Надя Тодорова Станкова
 44. Биляна Димитрова Павлова
 45. Стелка маринова Савчева
 46. Десислава Маринчева Димитрова
 47. Антоанета Герчева Атанасова
 48. Станка Иванова Калиманова
 49. Сийка Димитровяа Димитрова
 50. Цветелина Любомирова Карагьозова
 51. Нели Любомирова Гунчева
 52. Илияна Тодорова Александрова
 53. Десислава Свиленова Русева
 54. Нора Ангелова Василева
 55. Силвия Петрова Савова
 56. Марияна Георгиева Радева
 57. Десислава Цветанова Савич
 58. Детелина Илиева Христова
 59. Галина Живкова Цонкова

За сключване на трудов договор ще бъдат поканени първите двадесет и пет  класирани кандидати. При отказ от страна на един от първите двадесет и пет кандидати да заемат длъжността, ще бъде поканен следващия класиран кандидат.

За повече информация, може да се обръщате към Галена Семова – тел. 052/820 213.

 

Списък на класираните кандидати за длъжност Сътрудник „Социална работа“

Списък на класираните кандидати за длъжност "Шофьор"

Списък на класираните кандидати за длъжност "Диспечер"

 

Публикувано на 12.06.2020 г.