нашите сайтове english

Списъци с допуснати и недопуснати кандидати за длъжност експерт „Информационно обслужване и услуги“ по проект „Функциониране на ОИЦ – Варна 2019-2021 г.“