нашите сайтове english

Конкурс за началник на отдел "Контрол и опазване чистотата на обществените територии" в дирекция „Екология и опазване на околната среда“ при Община Варна