нашите сайтове english

Дирекция "Правно-нормативно обслужване"

Имена Длъжност Стая N Телефон Вътрешен
Лора Гоцева 
lgotseva@varna.bg
Директор 1013  052-820-124  124
Петя Цветанова Главен юрисконсулт 1011 052-820-518 518
Нели Тодорова  Ст. специалист "Деловодител" 1006 052-820-118 118
Христина Маноилова Гл. експерт "Съдебни преписки и дела" 1006 052-820-289 289
Ралица Славова-Георгиева Главен юрисконсулт 1010 052-820-173 173
Димитър Кискинов Главен юрисконсулт 1010 052-820-503 503
Светла Маринова Главен юрисконсулт 1010 052-820-173 173
Светлана Цанева Главен юрисконсулт 1013 052-820-174 174
Мария Димова Главен юрисконсулт 1013 052-820-299 299
Божидар Бойчевски Старши юрисконсулт 1006 052/820-289 289
Стоян Ненчев Главен юрисконсулт 1013 052-820-148 148
Галина Петрова Старши юрисконсулт 1011 052-820-198 198
Силвия Йоргакиева Юрисконсулт 1011 052-820-198 198
Стела Докова Юрисконсулт 1012 052-820-350 350
Лора Гоцева Юрисконсулт 1013 052-820-124 124
Top