нашите сайтове english

Дирекция "Правно-нормативно обслужване"

Имена Длъжност Стая N Телефон Вътрешен

Светлана Цанева
scaneva@varna.bg

Директор 1010 052-820-173 174
Нели Тодорова  Ст. специалист "Деловодител" 1006 052-820-118 118
Христина Маноилова Гл. експерт "Съдебни преписки и дела" 1006 052-820-289 289
Ралица Славова-Георгиева Главен юрисконсулт 1010 052-820-173 173
Димитър Кискинов Главен юрисконсулт 1010 052-820-503 503
Светла Маринова Главен юрисконсулт 1010 052-820-173 173
Светлана Цанева Главен юрисконсулт 1013 052-820-174 174
Мария Димова Главен юрисконсулт 1013 052-820-299 299
Божидар Бойчевски Старши юрисконсулт 1013 052-820-124 124
Стоян Ненчев Главен юрисконсулт 1013 052-820-148 148

Галина Петрова

Юрисконсулт 1013 052-820-350 350
Силвия Йоргакиева Юрисконсулт 1011 052-820-198 198
Деница Сърбова Юрисконсулт 1011 052-820-198 198

Мартин Борисов

Юрисконсулт 1011 052-820-299 299
Лора Гоцева Юрисконсулт 1011 052-820-518 518
Петя Цветанова Старши юрисконсулт 1011 052-820-518 518
Миколета Върбанова Ст. специалист "Техническо осигуряване" 1006 052-820-289 289
Top