нашите сайтове english

Дирекция "Правно-нормативно обслужване"

Имена Длъжност Стая N Телефон Вътрешен

Петя Цветанова
ppetrova@varna.bg

Директор 1011 052-820-518 518
Нели Тодорова  Ст. специалист "Деловодител" 1006 052-820-118 118
Христина Маноилова Гл. експерт "Съдебни преписки и дела" 1006 052-820-289 289
Ралица Славова-Георгиева Главен юрисконсулт 1010 052-820-173 173
Димитър Кискинов Главен юрисконсулт 1010 052-820-503 503
Светла Маринова Главен юрисконсулт 1010 052-820-173 173

Светлана Цанева

scaneva@varna.bg

Главен юрисконсулт 1013 052-820-174 174
Мария Димова Главен юрисконсулт 1013 052-820-299 299
Божидар Бойчевски Старши юрисконсулт 1013 052-820-124 124
Стоян Ненчев Главен юрисконсулт 1013 052-820-148 148

Галина Петрова

Старши юрисконсулт 1011 052-820-198 198
Силвия Йоргакиева Юрисконсулт 1011 052-820-198 198
Стела Докова Юрисконсулт 1006 052-820-118 118

Мартин Борисов

Юрисконсулт 1011 052-820-299 299
Лора Гоцева Юрисконсулт 1011 052-820-518 518
Петя Цветанова Старши юрисконсулт 1011 052-820-518 518
Top