нашите сайтове english

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за събеседване за конкурс за външни оценители по дейност „Младежки проекти“ за периода 2020 – 2023 г.

СПИСЪК

НА

ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ

ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ОЦЕНИТЕЛИ ПО ДЕЙНОСТ

„МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ“ ЗА ПЕРИОДА  2020 – 2023 г.

 

  1. Борислав Костадинов Френчив;
  2. Севдалина Иванова Христова;
  3. Стефан Веселинов Попов;
  4. Данаил Василев Павлов;
  5. Христина Ганчева Василева;
  6. Тодорка Димитрова Атанасова;
  7. Дарина Росенова Райкова.

Допуснатите кандидати до събеседване следва да се явят на 18.06.2020 г. в 10,00 часа, в сградата на Областен информационен център с адрес: площад „Св.Св. Кирил и Методий“ №2 /Козирката/.

 

 

СПИСЪК

НА

НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ

ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ОЦЕНИТЕЛИ ПО ДЕЙНОСТ

„МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ“ ЗА ПЕРИОДА  2020 – 2023 г.

 

  • Стелина Светославова Спасова

Основание за недопускане: не отговаря на условието да има професионален опит, най-малко 3 години в работа с проекти и/или опит в оценяването на проекти;

  • Галина Стефанова Арсова

Основание за недопускане: не отговаря на условието да има професионален опит, най-малко 3 години в работа с проекти и/или опит в оценяването на проекти;

  • Антоанета Георгиева Симеонова

Основание за недопускане: не отговаря на условието да има професионален опит, най-малко 3 години в работа с проекти и/или опит в оценяването на проекти.

 

Публикувано на 15.06.2020 г.