нашите сайтове english

Дирекция "Управление на човешките ресурси и административни услуги"

Имена Длъжност Стая N Телефон Вътрешен
Красимира Кузманова 
krkuzmanova@varna.bg
Директор 407 052-820-120 120
ОТДЕЛ "УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ И ВЪТРЕШЕН АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ"        
Невена Клюнкова Началник отдел 404 052-820-263 263
Ирина Бинева Гл. инспектор ВАК 404 052-820-263  263
Гергана Беделева Гл. експерт ТРЗ 405 052-820-704 369
Зорница Велинова Гл. експерт ТРЗ 405 052-820-704 369
Петранка Димова Гл. специалист "Човешки ресурси" 406 052-820-511 511
Десислава Вълчева Ст. експерт "Човешки ресурси" 406 052-820-511 511
Мариана Шаркова Гл. експерт "Човешки ресурси" 407A 052-820-213 213
Преслава Димитрова Гл. инспектор ВАК 409 052-820-294 294
Магдалена Георгиева Гл. експерт ЗБУТ 409 052-820-323 323
Дора Кръстева Гл. експерт "Човешки ресурси"" 409 052-820-171 171
Нора Момчева Гл. експерт "Човешки ресурси" 410    
Емилия Преспарова Ст. експерт "Адм. и техн.осигуряване" І ет. 052-820-505 229, 505
ОТДЕЛ "АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ"        
Жинела Желязкова Началник отдел 408 052-820-364 364
Валентина Миленкова Гл. експерт АУ 406 052-820-184 184
Мая Иванова Гл. експерт АУ І ет., Инфоцентър 052-820-332 332
Яна Станчева Гл. експерт АУ І ет., Инфоцентър 052-820-332 332
Галина Делева Ст.експерт АУ І ет., Инфоцентър 052-820-332 332
Полина Палюшева  Гл. експерт АУ І ет., Инфоцентър 052-820-285 285
Боряна Соколова Мл. експерт АУ І ет., Инфоцентър  052-820-291 291
Даниела Чучуганова Ст. експерт АУ І ет., Инфоцентър   052-820-285 285
Таня Кертикова Ст. експерт АУ І ет., Инфоцентър   052-820-285 285
Красимира Стефанова Ст.експерт АУ І ет., Инфоцентър 052-820-285 285
Яна Жекова Гл. експерт АУ І ет., Инфоцентър    052-820-285 285
Петя Горановска Ст.експерт АУ І ет., Инфоцентър 052-820-332 332
Анелия Митева Мл. експерт АУ І ет., Инфоцентър 052-820-332 332
Десислава Тодорова Ст. експерт АУ І ет. 052-820-285 285
ОТДЕЛ "ДЕЛОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ И АРХИВ"        
Николинка Паскова Началник отдел 401 052-820-001 415
Марияна Парушева Гл. експерт ДО 102 052-820-397 202
Анета Стаменова Гл. експерт ДО 102 052-820-397 202
Десислава Кръстева Гл. експерт ДО 102 052-820-397 202
Мариета Димитрова Ст.експерт ДО 102 052-820-397 397
Росица Тодорова Гл.специалист ДО І ет., Инфоцентър 052-820-285 285
Станка Борисова Гл.специалист ДО 102 052-820-397 202
Виолина Младенова Гл.специалист ДО 102 052-820-397  202
Силвия Лазарова Гл. специалист "Архив" І ет. 052-820-505 229, 505
Людмила Дикова Гл. експерт "Архив" І ет. 052-820-505 229, 505
Катя Георгиева Гл. специалист "Архив" І ет. 052-820-505 229, 505
Красимира Петрова Гл. специалист "Архив" І ет. 052-820-505 229, 505
Мария Димитрова
Мл.специалист ДО 102 052- 820-397 202
Йордан Симеонов Изпълнител "Куриер" 102 052-820-397 202
Top