нашите сайтове english

Дирекция "Управление на човешките ресурси и административни услуги"

Имена Длъжност Стая N Телефон Вътрешен
Красимира Кузманова 
krkuzmanova@varna.bg
Директор 407 052-820-120 120
ОТДЕЛ "УПР-Е НА ЧОВ. РЕСУРСИ И ВЪТРЕШЕН АДМИНИСТР. КОНТРОЛ"        
Невена Клюнкова Началник отдел 404 052-820-263 263
Мариана Шаркова Гл. експерт "Човешки ресурси" 407A 052-820-213 213
Гергана Беделева Гл. експерт "ТРЗ" 405 052-820-704 369
Зорница Велинова Гл. експерт "ТРЗ" 405 052-820-704 369
Ирина Бинева Гл. инспектор "ВАК" 404 052-820-263  263
Милена Вълчанова Гл. инспектор "ВАК" 409 052-820-294 294
Магдалена Георгиева Гл. експерт "ЗБУТ" 409 052-820-323 323
Дора Кръстева Гл. експерт "Човешки ресурси"" 409 052-820-171 171
Петранка Димова Гл. специалист "Човешки ресурси" 406 052-820-511 511
Десислава Вълчева Ст. експерт "Човешки ресурси" 406 052-820-511 511
Емилия Преспарова Ст. експерт "Адм. и техн.осигуряване" І ет. 052-820-505 229, 505
Росица Тодорова Ст. специалист "Техническо осигуряване" І ет., Инфоцентър 052/820-285 285
ОТДЕЛ "АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ, ДЕЛОВОДСТВО И АРХИВ"        
Жинела Желязкова Началник отдел 408 052-820-364 364
Валентина Миленкова Гл. експерт "АУ" 406 052-820-184 184
Недялка Николова Гл. специалист "Деловодител" 102 052-820-397 202
Магдалена Стефанова Гл. специалист "Деловодител" 102 052-820-397 202
Марияна Парушева Гл. експерт "АО" 102 052-820-397 202
Анета Стаменова Ст.експерт "АО" 102 052-820-397 202
Красимира Стефанова Гл. специалист "Деловодител" І ет. 052-820-285 285
Людмила Дикова Ст.специалист "Деловодител" 102 052/820-397 202
Станка Борисова Гл. специалист "Деловодител" 102 052-820-397 202
Мариета Димитрова Ст. експерт "АО" 102 052-820-397 397
Мая Иванова Гл. експерт "АО" І ет. 052-820-332 332
Яна Станчева Гл. експерт "АО" І ет. 052-820-332 332
Галина Делева Ст. експерт "АО" І ет. 052-820-332 332
Полина Палюшева Гл. експерт "АО" І ет. 052-820-285 285
Боряна Соколова Мл. експерт "АО" І ет. 052-820-291 291
Даниела Чучуганова Ст. експерт "АО" І ет. 052-820-285 285
Таня Кертикова Ст. експерт "АО" І ет. 052-820-285 285
Петя Горановска Ст. експерт"АО" І ет. 052-820-332 332
Анелия Митева Мл. експерт"АО" І ет. 052-820-332 332
Христина Олянова Ст. експерт"АО" І ет. 052-820-285 285
Десислава Кръстева Гл. експерт "АО" І ет. 052-820-332 332
Десислава Тодорова Ст. експерт "АО" І ет. 052-820-285 285
Надежда Христова Гл. експерт "Техн. архив" І ет. 052-820-505 229, 505
Катя Георгиева Гл. специалист "Архив" І ет. 052-820-505 229, 505
Красимира Петрова Гл. специалист "Архив" І ет. 052-820-505 229, 505
Силвия Лазарова Гл. специалист "Архив" І ет. 052-820-505 229, 505
Ренета Панайотова Гл. специалист АО І ет. 052/820-505 229, 505
Йордан Симеонов Изпълнител "Куриер" 102 052-820-397 202
Top