нашите сайтове english

Лятна работа в общинските Центрове за подкрепа за личностно развитие и училищата на територията на община Варна

И тази година безплатни летни занимания ще се провеждат в детски градини, училища, центрове за подкрепа за личностно развитие и от НПО.

С бъдещи първокласници ще се провеждат подготвителни занимания, а учениците, които срещат трудност при усвояването на учебния материал, имат възможност да работят допълнително през лятото под ръководството на педагози. За лятната ваканция на учениците са сформирани и групи за разнородни занимания по интереси в областта на науката, изкуството и спорта: състезания, викторини, кръжоци и др.

Наситена е и програмата на Общински детски комплекс, Обсерваторията и Центъра за кариерно ориентиране.

Както всяка година деца и родители могат да разчитат на психологична подкрепа от Общински център за психологична подкрепа през месеците юли и август.

Подробности за летните програми могат да се намерят на интернет страниците на образователните институции и сайта на Община Варна, рубрика „Образование“.

 

Информация за ваканционните форми и инициативи в община Варна през лятната ваканция – 2024 г.

Програма по начално обучение по спорт

 

ЦПЛР-Логопедичен център-Варна
ЦПЛР - НАОП "Николай Коперник"
ЦПЛР-ОДК
ЦПЛР – ЦЕНТЪР ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ – ВАРНА

    Top