нашите сайтове english

Съобщение във връзка с конкурс за длъжността директор на дирекция “Местни данъци” при Община Варна

Конкурсът за длъжността директор на дирекция “Местни данъци” при Община Варна приключва без класиране, поради липса на кандидати, успешно постигнали минималните резултати от теста и интервюто, съгласно системата за определяне на резултатите.

 

Председател на конкурсната комисия-

Секретар на Община Варна:   ______(п)______(Н. Момчева)

 

Публикувано на 03.07.2020 г.