нашите сайтове english

Съобщение за провеждане на конкурс за длъжност началник на отдел "Опазване на околната среда" в дирекция „Екология и опазване на околната среда“ при Община Варна

СЪОБЩЕНИЕ

ЗА

ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ

началник на отдел "Опазване на околната среда"

в дирекция „Екология и опазване на околната среда“ при Община Варна

 

Допуснатите кандидати до конкурс за длъжността началник на отдел "Опазване на околната среда" в дирекция „Екология и опазване на околната среда“ при Община Варна трябва да се явят за решаване на тест на 10.07.2020 г. в 09:30 часа в Юнашкия салон, бул.“Христо Ботев“ №1.

 

Председател  на конкурсната комисия:_______(п)________

                                                                        (Нора Момчева)