нашите сайтове english

Съобщение във връзка с конкурс за директор на дирекция „Екология и опазване на околната среда“ при Община Варна

Конкурсът за длъжността Директор на дирекция “Екология и опазване на околната среда” при Община Варна приключва без класиране, поради липса на кандидати, успешно постигнали минималните резултати от теста и интервюто, съгласно системата за определяне на резултатите.

 

 

_____________(П)_____________

Нора Момчева

Председател на конкурсната комисия          

 

Публикувано на 10.07.2020 г.