нашите сайтове english

Дирекция "Информационно и административно обслужване"

Имена Длъжност Стая № Телефон Вътрешен
Борислав Валериев
bvaleriev@varna.bg
Директор Іет 052-820-228 228
Силвия Божилова
sbnikolova@varna.bg
Гл. специалист "ЕСГРАОН" Іет 052-820-270  270
ОТДЕЛ "ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ"        
Юлия Славова
jslavova@varna.bg
Началник отдел І ет. 052-820-360,
т/ф 052-820-017
360
СЕКТОР "ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ"        
Димитрина Димитрова
dimidimitrova@varna.bg
Началник сектор І ет. 052-820-527,
052-820-314
314
Евелина Симеонова
ekirova@varna.bg
Мл. експерт "Гражданско състояние" І ет. 052-820-340 340
Иванка Тодорова Мл. експерт "Гражданско състояние" І ет. 052-820-340 340
Ирина Ангелова
iangelova@varna.bg
Гл. експерт "Гражданско състояние" І ет. 052-820-340,
052-820-017
340
Надя Михайлова
nmihaylova@varna.bg
Гл. специалист "Гражданско състояние" І ет. 052-820-140
т/ф 052-820-017
140
Ивелина Цонева Гл. специалист "Гражданско състояние" І ет. 052-820-340,
052-820-017
340
Валентина Жекова
vzhekova@varna.bg
Гл. специалист "Актосъставяне" І ет. 052-820-106 106
Стефка Костова Гл. специалист "Актосъставяне" І ет. 052-820-106 106
Даниела Бранева
dkancheva@varna.bg
Гл. експерт "Актосъставяне" І ет. 052-820-106 106
Дарина Неделчева Ст. експерт "Актосъставяне" І ет. 052-820-106 106
Пламена Гочева
pgocheva@varna.bg
Мл. експерт "Актосъставяне" І ет. 052-820-106 106
Маргарита Недялкова Гл. специалист "Гражданско състояние" Іет. 052-820-106 106
Цветелина Андонова
tstsvetkova@varna.bg
Гл. експерт "Обредни дейности" Стари гробища 052-820-606  
Лидия Димитрова
ldimitrova@varna.bg
Гл. специалист "Обредни дейности" Стари гробища 052-820-606  
Боряна Георгиева
bgeorgieva@varna.bg
Гл. специалист "Обредни дейности" Стари гробища 052-820-606  

Евгения Иванова

Гл. специалист "Обредни дейности" Стари гробища 052-820-606  
Марияна Цветкова
mtsvetkova_varna@mail.bg
Гл. експерт "Актосъставяне" Обреди 052-820-605  
Светлана Атанасова
satanasova_varna@mail.bg
Гл. експерт "Актосъставяне" Обреди 052-820-605  
СЕКТОР "ЕСГРАОН"        
Биляна Кесмева
bsimeonova@varna.bg
Началник сектор І ет. 052-820-527 527
Славка Павлова
slpavlova@varna.bg
Гл. специалист "ЕСГРАОН" І ет. 052-820-540 540
Весела Кожухарова
vkojuharova@varna.bg
Гл. специалист "ЕСГРАОН" І ет. 052-820-381 381
Стоянка Недева
snedeva@varna.bg
Гл. експерт "Локална база данни" І ет. 052-820-381 381
Елеонора Павлова
epavlova@varna.bg
Гл. експерт "ЕСГРАОН" І ет. 052-820-270 270
Наталия Михайлова Гл. специалист "ЕСГРАОН" І ет. 052-820-270 270
Стела Христова Ст. експерт "ЕСГРАОН" І ет. 052-820-380 380
Миглена Тръпкова
mtrapkova@varna.bg
Гл. експерт "ЕСГРАОН" І ет. 052-820-271 271
Ирина Попова
ipopova@varna.bg
Гл. експерт "ЕСГРАОН" І ет. 052-820-521 521
Виктория Лилова Гл. експерт "ЕСГРАОН" І ет. 052-820-270 270
Даниела Стоянова
dstojanova@varna.bg
Мл. експерт "ЕСГРАОН" І ет. 052-820-381 381
Димитрина Гекова
dgekova@varna.bg
Гл.експерт "ЕСГРАОН" І ет. 052-820-270 270
Радка Вълчанова
rvalchanova@varna.bg
Гл. специалист "ЕСГРАОН" І ет. 052-820-313 313
Ана Димитрова
adimitrova@varna.bg
Гл. експерт "ЕСГРАОН" І ет. 052-820-521 521
ОТДЕЛ "ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ"        
Христина Христова
hdhristova@varna.bg
Началник отдел Іет. 052-820-504 504
Христо Станчев
hstanchev@varna.bg
Гл. експерт "Информационна и мрежова сигурност" Іет. 052-820-353 353
Николай Узунов
nuzunov@varna.bg
Гл. експерт "Локални мрежи и бази данни" Іет. 052-820-353 353
Мирослав Георгиев
mgeorgiev@varna.bg
Гл. експерт "Хардуерни ресурси" Іет. 052-820-353 353
Иван Ганчев
iganchev@varna.bg
Гл. експерт "Системен администратор" Іет. 052-820-353 353
Светослава Николова
snikolova@varna.bg
Гл. експерт "Web дизайн и мултимедия" Іет. 052-820-526 526
Илона Димитрова
idimitrova@varna.bg
Гл. експерт "Web дизайн и мултимедия" Іет. 052-820-526 526
Пламен Неделчев
pnedelchev@varna.bg
Гл. експерт "Системен администратор" Іет. 052-820-315 315
Георги Николов
gnikolov@varna.bg
Ст. експерт "Системен администратор" Іет. 052-820-315 315
Алина Блажева
ablazheva@varna.bg
Гл. експерт "Системен администратор" Іет. 052-820-315 315
Румяна Петрова
rpetrova@varna.bg
Гл. експерт "Сървърни платформи" Іет. 052-820-315 315