нашите сайтове english

Съобщение за провеждане на конкурс за длъжност Началник на отдел "Контрол и опазване чистотата на обществените територии"

 

Допуснатите кандидати до конкурс за длъжността Началник на отдел "Контрол и опазване чистотата на обществените територии" в дирекция „Екология и опазване на околната среда“ при Община Варна трябва да се явят за решаване на тест на 15.07.2020 г. в 09:00 часа в зала „Пленарна“ на Община Варна.

 

Председател  на конкурсната комисия:_______(п)________                                                                                                              (Нора Момчева)

 

Публикувано на 10.07.2020 г.