нашите сайтове english

Съобщение за провеждане на конкурс за длъжност началник на отдел "Опазване на околната среда" в дирекция „Екология и опазване на околната среда“ при Община Варна

Конкурсът за длъжността началник на отдел "Опазване на околната среда" в дирекция „Екология и опазване на околната среда“ при Община Варна приключва без класиране, поради липса на кандидати, успешно постигнали минималните резултати от теста, съгласно системата за определяне на резултатите.

 

Председател на конкурсната комисия-

Секретар на Община Варна:   ______(п)______(Н. Момчева)

                                                  

Публикувано на 20.07.2020 г.