нашите сайтове english

Окончателни резултати на кандидатите за длъжност Началник на отдел "Управление на отпадъците" към дирекция „Екология и опазване на околната среда“ при Община Варна

ИЗВЛЕЧЕНИЕ

 

 

Окончателни резултати на кандидатите за длъжност

Началник на отдел "Управление на отпадъците" към дирекция „Екология и опазване на околната среда“ при Община Варна

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

Резултат от оценка на теста

Коефициент

Резултат от интервюто

Коефициент

Окончателен резултат

1. Дора Димитрова Илиева

4,4 от минимален 4,00

3

4,81 от минимален 4,00

5

37,25

2. Мария Георгиева Колева

4,8 от минимален 4,00

3

4,52 от минимален 4,00

5

37,00

3. Христо Йорданов Железаров

4,4 от минимален 4,00

3

4,26 от минимален 4,00

5

34,50

4. Валери Кирилов Йорданов

4,2 от минимален 4,00

3

4,13 от минимален 4,00

5

33,25

5. Кремена Пенева Стефанова

4 от минимален 4,00

3

4,00 от минимален 4,00

5

32,00

 

 

Председател на конкурсната комисия-

Секретар на Община Варна:      ____(п)_____

                                                        (Н. Момчева)

 Дата: 15.07.2020 г.