нашите сайтове english

Окончателни резултати на кандидатите за длъжност Началник на отдел "Контрол и опазване чистотата на обществените територии" към дирекция „Екология и опазване на околната среда“ при Община Варна

ИЗВЛЕЧЕНИЕ

 

 

Окончателни резултати на кандидатите за длъжност

Началник на отдел "Контрол и опазване чистотата на обществените територии" към дирекция „Екология и опазване на околната среда“ при Община Варна

 

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

Резултат от оценка на теста

Коефициент

Резултат от интервюто

Коефициент

Окончателен резултат

1. МИЛЕНА РУМЕНОВА НЕДЯЛКОВА

4,40 от минимален 4,00

3

4,86 от минимален 4,00

5

37,50

2. АПОСТОЛ ВЕСЕЛИНОВ ВАНГЕЛОВ

4,40 от минимален 4,00

3

4,79 от минимален 4,00

5

37,15

3. БИЛЯНА СТАНЧЕВА ТОДОРОВА-ПАВЛОВА

5,00 от минимален 4,00

3

4,36 от минимален 4,00

5

36,80

4. ВЕСЕЛИН РАДЕВ КАТЕЛИЕВ

4,80 от минимален 4,00

3

4,14 от минимален 4,00

5

35,10

5. ИВАН ТОДОРОВ ИВАНОВ

4,00 от минимален 4,00

3

4,14 от минимален 4,00

5

32,70

6. ВАЛЕРИ КИРИЛОВ ЙОРДАНОВ

4,00 от минимален 4,00

3

4,07 от минимален 4,00

5

32,35

 

 

Председател на конкурсната комисия:   ______/П/_____                                                   

                                                                     (Нора Момчева)

 

 Дата: 15.07.2020 г.