нашите сайтове english

Подбор за длъжности медицинска сестра, психолог, ръководител, социален работник и шофьор по проект „Център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания“