нашите сайтове english

Дирекция "Управление на сигурността и контрол на обществения ред"

Имена Длъжност Стая N Телефон Вътрешен
Диана Йорданова
ddyordanova@varna.bg
Директор 1109 052-820-344     344
Нели Георгиева Гл. инспектор "Опазване на обществения ред" 1109 052-820-344,
ф.052-820-107
344
Мая Колева Ст. инспектор ООР 1109 052-820-344     ф.052-820-107 344
Камелия Александрова Ст. инспектор КОЧОТ 1109 052-820-344         344
Иван Иванов Главен инспектор КООРОС 1109 052-820-344, 052-820-365 344, 365
ОТДЕЛ "ОТБРАНИТЕЛНО МОБИЛИЗАЦИОННА ПОДГОТОВКА"        
Георги Иванов
givanov@varna.bg
Началник отдел ОМП зала №3 ст.10 052-820-279   052-658-471 279
Никола Колев
nkolev@varna.bg
Гл. експерт ОМП 1313

621-917
052-820-113

113
Атанас Атанасов Изпълнител "Механик поддържане във ВрПУ" зала №3 ст.8 052-820-255 255
Здравко Златев Изпълнител "Механик поддържане в ПУ" зала №3 ст.8 052-820-255 255
Пеню Николов Изпълнител "Механик поддържане в ПУ" зала №3 ст.2 052-820-500 500
Борислав Желязков Изпълнител "Механик поддържане във ВрПУ" зала №3 ст.2 052-820-500 500
Ванко Казаков Изпълнител "Механик поддържане във ПУ" зала №3 ст.2 052-820-500 500
Людмил Иванов Изпълнител "Механик поддържане във ПУ" зала №3 ст.3 052-820-111 111
ОТДЕЛ "ДЕЙНОСТИ ПО ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО"        
Жоро Георгиев Началник отел ДЗН 1313 052-820-211 211
Параскев Кузманов Гл. експерт "Планиране, подготовка и обучение на населението" 1313 052-820-331 331
Камелия Стоянова Гл. експерт "Планиране, превантивни дейности и ДФ" 1313 052-820-331 331
Георги Диамандиев Гл. специалист "Отчет и поддържане на ИСЗ и СК" 1313 052-820-331 331
Венелин Маринов Гл. специалист  "ДФ РОСН" зала №3 ст.5            052-820-273 273
Тихомир Облаков Гл. експерт "Аварийни дейности" 1313 052-820-331 331
ОТДЕЛ "ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ"        
Красимир Рачев
krachev@varna.bg
Началник отдел "Видеонаблюдение" 1403 052-820-240 240
Костадин Колев Гл. експерт "Видеонаблюдение" Зала 37 052-820-930 104, 137
Калин Конецовски Гл. експерт "Видеонаблюдение" Зала 37 052-820-930 104, 137
Илиан Зарев Гл. експерт "Видеонаблюдение" Зала 37 052-820-930 104, 137
Марин Николов Ст. експерт "Видеонаблюдение" Зала 37 052-820-930 104, 137
Димитър Николов Гл. специалист "Видеонаблюдение" Зала 37 052-820-930 104, 137
Десислава Желева Гл. експерт "Видеонаблюдение" Зала 37 052-820-930 104, 137
Тома Тодоров Гл. експерт "Видеонаблюдение" Зала 37 052-820-930 104, 137
Крум Стефанов Ст. експерт "Видеонаблюдение" Зала 37 052-820-930 104, 137
Станимир Танков Ст. експерт "Видеонаблюдение" Зала 37 052-820-930 104, 137
Николай Дамянов Гл. специалист "Видеонаблюдение" Зала 37 052-820-930 104, 137
Николай Узунов Гл. специалист "Видеонаблюдение" Зала 37 052-820-930 104, 137
Янко Зенгинов Гл. специалист "Видеонаблюдение" Зала 37 052-820-930 104, 137
ОТДЕЛ "ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД"        
 Даринка Колева Началник отдел 1012 052-820-154,
ф.052820-154
302
СЕКТОР "ОБЩЕСТВЕН РЕД"        
Мария Въртигорова
mvartigorova@varna.bg
Началник сектор 1311 052-820-374, 820-119 374, 119
Диана Борисова  Гл. специалист "ООР" 1012 052-820-355 355
Златина Георгиева Гл. специалист "ООР" 1012 052-820-355 355
Димитричка Радева Старши инспектор "ООР" 1012 052-820-355 355
Десислава Иванова Старши инспектор "ООР"   052-820-824  
Георги Стоянов Главен инспектор "ООР" 1311 052-820-374, 820-119 374, 119
Николай Стефанов Главен инспектор "ООР" 1311 052-820-374, 820-119 374, 119
Елисавета Андонова Гл. специалист ООР 1311 052-820-374, 820-119 374, 119
Веселина Златева Старши инспектор КООРОС 1311 052-820-374, 820-119 374, 119
Веска Александрова-Иванова Старши инспектор КООРОС 1311 052-820-374, 820-119 374, 119
Тодор Стоянов Инспектор ООР 1311 052-820-374, 820-119 374, 119
Мирослав Димитров Старши инспектор ООР 1311 052-820-374, 820-119 374, 119
Елена Софрониева Старши инспектор КООРОС 1311 052-820-374, 820-119 374, 119
Елена Петрова Старши инспектор ООР 1311 052-820-374, 820-119 374, 119
Стефка Панайотова Специалист ООР 713 052-820-152 295
СЕКТОР "КОНТРОЛ ЖАЛБИ"        
Теодора Маринова
tmarinova@varna.bg
Началник сектор 909А 052-820-197 197
Кремена Николова Старши инспектор "Контрол жалби" 1307 052-820-199 199
Кремена Недева Старши инспектор "Контрол жалби" 1311 052-820-374, 820-119 374, 119
Петя Карагеоргиева Юрисконсулт 902 052-820-205 205
ОТДЕЛ "СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ"        
Иван Луканов
ilukanov@varna.bg
Началник отдел 902 052-820-227 227
Добри Добрев Главен инспектор "СК" 902 052-820-227 227
Надя Костова Главен инспектор "СК" 902 052-820-227 227
Петър Вълков Инспектор "СК" 902 052-820-158 158
Кремена Йорданова Старши инспектор "СК" 902 052-820-158 227
Станислав Стоянов Старши инспектор "СК" 902 052-820-158 227
Ирина Кертикова-Табакова Инспектор "СК" 902 052-820-158 158
Павлина Георгиева Главен специалист "СК" 903 052-820-156 156
Радка Николова Старши специалист "СК" 903 052-820-157 157
ОТДЕЛ "КОНТРОЛ ПО ТЪРГОВСКАТА ДЕЙНОСТ И ТУРИЗМА"        
Диана Йорданова
ddyordanova@varna.bg
Началник отдел 911 052-820-153 288
Бранимир Няголов Главен инспектор 912 052-820-167 212
Орлин Данеков Главен инспектор "КТД" 912 052-820-167 212
Йордан Иванов Старши инспектор КТД 912 052-820-167 212
Георги Цеков Инспектор КТД 912 052-820-167 212
Лиляна Георгиева
lvgeorgieva@varna.bg
Гл. инспектор "Контрол по туризма" 911 052-820-153 153
Валерия Узунтонева Главен инспектор КТ 912 052-820-167 167, 212
ПРОПУСКАТЕЛЕН РЕЖИМ И ОХРАНА В ОБЩИНА ВАРНА        
Тонко Тонков Гл. специалист ООРОС І ет.   398, 319
Стефан Михайлов Гл. специалист ОЧОТ І ет.   398, 319
Стефка Панайотова Специалист ООРОС І ет. 052-820-268 268
  КПП - Паркинг  

052-820-719

 
Кирил Киряков КПП - Алея пред ОВ   052-820-829 829
ОБЩИНСКИ ПРИЮТ ЗА БЕЗСТОПАНСТВЕНИ КУЧЕТА        
Хризантема Михова Управител   052-820-603  
Христо Железаров Мл. експерт "Координатор"   052-820-603  
  Ветеринарен лекар   052-820-603  
Сергей Спасов Изпълнител "Хигиенист"   052-820-603  
Илиян Хорозов Изпълнител "Шофьор -диспечер"   052-820-603  
Звено "Контрол и регистрация" към отдел "Опазване на обществения ред", дирекция "УСКОР"        
Анна Колева Гл. инспектор "Контрол и регистрация"   052-820-824  
Десислава Даскалова Гл. инспектор "Контрол и регистрация"   052-820-824  
Рая Караниколова Старши инспектор "Контрол и регистрация"   052-820-824