нашите сайтове english

Окончателни резултати на кандидатите за длъжност Директор на дирекция „Екология и опазване на околната среда“ при Община Варна

ИЗВЛЕЧЕНИЕ

                                                                                                                                                                                         

Окончателни резултати на кандидатите за длъжност

Директор на дирекция „Екология и опазване на околната среда“

при Община Варна

 

Име, презиме и фамилия на кандидата Резултат от оценка на теста Коефициент Резултат от интервюто Коефициент Окончателен резултат
  1. Тодор Николов Колев

5,6 от минимален 5,00

3

4,42 от минимален 4,00

5

38,90

  1. Биляна Станчева Тодорова-Павлова

6 от минимален 5,00

3

4,15 от минимален 4,00

5

38,75

  1. Ивелина Петрова Петкова

5 от минимален 5,00

3

4,17 от минимален 4,00

5

35,85

  1. Христо Йорданов Железаров

5 от минимален 5,00

3

4,04 от минимален 4,00

5

35,20

 

 

 

Председател на конкурсната комисия-

Секретар на Община Варна:      ____(п)_____

                                                        (Н. Момчева)

Дата: 04.08.2020 г.