нашите сайтове english

Окончателни резултати на кандидатите за длъжност началник на отдел „Опазване на околната среда” в дирекция „Екология и опазване на околната среда“ при Община Варна

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ФОРМУЛЯР ЗА ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ

ЗА ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ “ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА”

В ДИРЕКЦИЯ „ЕКОЛОГИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА“ към Община Варна

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

Резултат от теста

Коефициент

Резултат от интервюто

Коефициент

Окончателен резултат

1. Ивелина Стефанова Илиева

4,40 от минимален 4,00

3

4,61 от минимален 4,00

5

36,25

2. Стефана Кръстева Димитрова-Делева

4,60 от минимален 4,00

3

4,45 от минимален 4,00

5

36,05

3. Звезделин Златев Златев

4,20 от минимален 4,00

3

4,58 от минимален 4,00

5

35,50

 

 

Председател на конкурсната комисия: _____(п)______

                                                                            (Н. Момчева)

Публикувано на 19.08.2020 г.