нашите сайтове english

Подбор за длъжности трудотерапевт, арттерапевт, лекар, медицинска сестра, рехабилитатор, социален работник, санитари и хигиенист по проект „Център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания“