нашите сайтове english

Дирекция "Финанси и бюджет"

Имена Длъжност Стая N Телефон Вътрешен
Стефка Господинова
stgospodinova@varna.bg
Директор 702 052-820-333
052-820-033
т/ф 052-820-003
333
Милена Иванова
mivanova@varna.bg
Ст.спец."Техн. осигуряване" 703 052-820-333
т/ф 052-820-003
333
ОТДЕЛ "БЮДЖЕТ"        
Нели Йотовска
njotovska@varna.bg
Началник отдел 802 052-820-383 383
Виолета Манова
vmanova@varna.bg
Гл. експерт "Бюджет образование, култура" 801 052-820-382 382
Теодора Христова Гл. експерт "Бюджет здравеопазване и соц. грижи" 801 052-820-382 382
Снежана Узунова
suzunova@varna.bg
Гл. експерт "ФРЗ и капит. влож." 712  052-820-243 243
Маргарита Петрова Гл. експерт "Бюджет" 712  052-820-164 164
Татяна Константинова
tkonstantinova@varna.bg
Гл. експерт "Бюджет" 810  052-820-133 133
Сибила Марчева Гл. експерт "Бюджет" 810  052-820-515 515
Йорданка Панделиева Гл.експерт "Бюджет" 712 052-820-243 243
Тодорка Петрова Гл.експерт "Бюджет" 801 052-820-382 382
ОТДЕЛ "ФИНАНСОВ АНАЛИЗ И КОНТРОЛ"        
  Началник отдел 702  052-820-208 208,128
Величка Шабова
vshabova@varna.bg
Гл.инсп. "Контрол собствени приходи" 708  052-820-376 376
Павлина Димова
pavdimova@varna.bg
Гл. инспектор "Общ. ООД" 701  052-820-208 208,128
Дарина Йотовска
djotovska@varna.bg
Гл.инсп. "Контрол собствени приходи" 701  052-820-208 208,128
ОТДЕЛ "КОНТРОЛ БЮДЖЕТНИ ПРИХОДИ"        
Стефан Савов
ssavov@varna.bg
Началник отдел 706  052-820-151 131,351
Веселин Недялков Гл. инспектор "Контрол БП" 707  052-820-132 132,359
Йордан Добрев Гл. инспектор "Контрол по БП" 707  052-820-132 132,359
Жасмина Янчева
jjancheva@varna.bg
Гл. инспектор "Контрол БП" 707  052-820-132 132,359
Колю Георгиев Гл. инспектор "Контрол БП" 707  052-820-132 132,359
Анна Каменова Гл. инспектор "Контрол БП" 707  052-820-132 132, 359
Стилиян Димитров Гл. инспектор "Контрол БП" 707  052-820-132 132, 359
Евелина Динчева Гл.инспектор "Контрол БП" 707  052-820-132 132,359