нашите сайтове english

Дирекция "Местни данъци"

Имена Длъжност Стая N Телефон  
ТЕЛЕФОН ЗА ИНФОРМАЦИЯ - 052-820-905 
email:
danaci@varna.bg

Станислава Илиева

silieva@varna.bg

Директор бул. "Сливница" 191 -  "Изчислителен център" ет.1, ст.6

052-820-703

 
Живко Хаджиев Гл. юрисконсулт бул. "Сливница" 191 -  "Изчислителен център" ет.1 ст.3 052-820-730  
Десислава Василева Гл. юрисконсулт бул. "Сливница" 191 -  "Изчислителен център" ет.1 ст.3 052-820-730  
ОТДЕЛ "ОБСЛУЖВАНЕ НА ДАНЪКОПЛАТЦИ И ОТЧИТАНЕ НА ПРИХОДИ"
Свилен Абушев Началник отдел бул. "Сливница" 191 - "Изчислителен център", ст.4 052-820-901  
Лиляна Стефанова  Гл. експерт „Информационни с-ми и бази данни”” бул. "Сливница" 191 - "Изчислителен център", ет.1, ст.2 052-820-904  
Лазарина Тунева Гл. инспектор "Предварителен и последващ контрол" бул. "Сливница" 191 - "Изчислителен център", ет.1, ст.1 052-820-905  
Миглена Златева Гл. инспектор "Обслужване на данъкоплатци" бул. "Сливница" 191 - "Изчислителен център", ет.1, ст.1 052-820-778  
Светла Чобанова Гл. инспектор "Обслужване на данъкоплатци" бул. "Сливница" 191 - "Изчислителен център", ет.1, ст.1 052-820-778  
Янка Асенова Гл. инспектор "Обслужване на данъкоплатци" бул. "Сливница" 191 - "Изчислителен център", ет.1, ст.8 052-820-775  
Елка Дойчева Гл. инспектор "Обслужване на данъкоплатци" бул. "Сливница" 191 -  "Изчислителен център", ет.1, ст.1 052-820-778  
Зеррин Шуаибова Ст. инспектор "Обслужване на данъкоплатци" бул. "Сливница" 191 -  "Изчислителен център", салон приемане на документи 052-820-905  
Хриска Христова Ст. инспектор "Обслужване на данъкоплатци" бул. "Сливница" 191 -  "Изчислителен център", салон приемане на документи 052-820-905  
Мария Д. Апостолова Ст. инспектор "Обслужване на данъкоплатци" бул. "Сливница" 191 -  "Изчислителен център", салон обслужване на данъкоплатци" 052-820-661  
Красимира Дишева Инспектор "Обслужване на данъкоплатци" бул. "Сливница" 191 -  "Изчислителен център", салон обслужване на данъкоплатци" 052-820-661  
Венелин Стаменов Ст. инспектор "Обслужване на данъкоплатци" бул. "Сливница" 191 -  "Изчислителен център", салон обслужване на данъкоплатци" 052-820-661  
Марияна Свистунова Гл. инспектор "Обслужване на данъкоплатци" бул. "Сливница" 191 -  "Изчислителен    център", ет.1, ст.5 052-820-775  
Явор Златев Гл. инспектор "Обслужване на данъкоплатци" бул. "Сливница" 191 -  "Изчислителен    център", ет.1, ст.5 052-820-775  
Даниела Петрова Гл. специалист „Събиране и отчитане на касови приходи” бул. "Сливница" 191 -  "Изчислителен център", ет.1, каси 052-820-792  
Теодора Атанасова Гл. специалист „Събиране и отчитане на касови приходи кв.Виница, сградата на Кметство Приморски 052-802-772  
Аршагуи Киркорова Гл. инспектор "Обслужване на данъкоплатци" бул. "Сливница" 191 -  "Изчислителен център", салон приемане на документи 082-820-905  
Симона Трифонова Ст. инспектор "Обслужване на данъкоплатци" бул. "Сливница" 191 -  "Изчислителен център", салон приемане на документи 082-820-905  
Джулиана Стоянова Ст. инспектор  "Обслужване на данъкоплатци" бул. "Сливница" 191 -  "Изчислителен център", салон приемане на документи" 052-820-905  
Пламена Кънева Гл. инспектор "Обслужване на данъкоплатци" бул. "Сливница" 191 -  "Изчислителен център" ет.2, ст.1 052-820-734  
Тодорка Команчева Гл. специалист „Събиране и отчитане на касови приходи” бул. "Сливница" 191 -  "Изчислителен център", ет.1, каси 052-820-792  
Елена Йорданова Гл. специалист "Кореспонденция и обслужване на данъкоплатци" бул. "Сливница" 191 -  "Изчислителен център" ет.2, ст.1 052-820-716  
Дамянка Куюмджиева Ст. инспектор "Обслужване на данъкоплатци" бул. "Сливница" 191 -  "Изчислителен център", салон приемане на документи" 052-820-905  
Силвия Георгиева Ст. специалист „Събиране и отчитане на касови приходи” бул. "Сливница" 191 -  "Изчислителен център", ет.1, каси 052-820-792  
Анета Александрова Ст. специалист „Събиране и отчитане на касови приходи” бул. "Сливница" 191 -  "Изчислителен център", ет.1, каси 052-820-792  
Мими Георгиева Ст. специалист „Събиране и отчитане на касови приходи” Община Варна, Информационен център,   гише 34 052-820-906  
Йорданка Петкова Гл. специалист „Събиране и отчитане на касови приходи” бул. "Сливница" 191 -  "Изчислителен център", ет.1, каси 052-820-792  
Даниела Петрова Гл. специалист „Събиране и отчитане на касови приходи” бул. "Сливница" 191 -  "Изчислителен център", ет.1, каси 052-820-792  
Теодора Атанасова Гл. специалист „Събиране и отчитане на касови приходи” кв. Виница, сграда на км.Приморски 052-820-792  
Сияна Котова Гл. специалист "Кореспонденция и обслужване на данъкоплатци" бул. "Сливница" 191 -  "Изчислителен център" ет.2, ст.120 0882-990-189  
Виолета Дюлгерова-Маринова Инспектор "Обслужване на данъкоплатци" бул. "Сливница" 191 -  "Изчислителен център", салон приемане на документи 052-820-905  
Мелина Монева Ст. инспектор "Обслужване на данъкоплатци" бул. "Сливница" 191 -  "Изчислителен център", салон приемане на документи 052-820-905  
Мима Янкова Инспектор "Контрол събиране и отчитане на приходи" бул. "Сливница" 191 -  "Изчислителен център", ст.120 052-820-729  
Анна Иванова Старши инспектор "Контрол събиране и отчитане на приходи"  бул. "Сливница " 191 -  "Изчислителен център",ст.120 052-820-729  
Нели Ангелова Старши инспектор "Контрол събиране и отчитане на приходи"  бул. "Сливница " 191 -  "Изчислителен център", ст.120 052-820-729  
Мария Г. Апостолова Инспектор "Контрол събиране и отчитане на приходи" бул. „Ген.Колев” 92 – р-н „Приморски”, каси 052-820-733  
Марина Илиева  Ст. инспектор  "Обслужване на данъкоплатци" бул. "Сливница" 191 -  "Изчислителен център", салон обслужване на данъкоплатци" 052-820-661  
Мирела Методиева Ст. инспектор  "Обслужване на данъкоплатци" бул. "Сливница" 191 -  "Изчислителен център", салон обслужване на данъкоплатци" 052-820-661  
Диянка Пеева Гл. специалист „Безкасови приходи” бул. "Сливница" 191 -  "Изчислителен център",ст.120 052-820-729  
Ралица Димитрова Гл. специалист "Безкасови приходи" бул. "Сливница" 191 -  "Изчислителен център",ст.120 052-820-729  
Цветелина Милева Гл. специалист „Безкасови приходи” бул. "Сливница" 191 -  "Изчислителен център",ст.120 052-820-729  
Татяна Лазарова Гл. специалист "Безкасови приходи" бул. "Сливница" 191 -  "Изчислителен център",ст.120 052-820-729  
Гергана Танчева  Гл. специалист "Събиране и отчитане на касови приходи" бул. „Ген.Колев” 92 – р-н „Приморски”, каси 052-820-733  
ОТДЕЛ "КОНТРОЛНО-РЕВИЗИОННИ ДЕЙНОСТИ И ПРИНУДИТЕЛНО СЪБИРАНЕ"
Мария Канзафирова Началник отдел   бул. "Сливница " 191 -  "Изчислителен    център", ет.1,ст.6 052-820-821  
Милена Русева Гл. инспектор "Предварителен и последващ контрол база данни" бул. "Сливница" 191 -  "Изчислителен център", ет.1, ст.2 052-820-904  
Севдалина Добрева Гл. инспектор "Контролно-ревизионни дейности" бул. "Сливница" 191 -  "Изчислителен център", ет.1, ст.7 052-820-728  
Гинка Пенчева Гл. инспектор  "Контролно-ревизионни дейности" бул. "Сливница" 191 -  "Изчислителен    център", ет.1,ст.11 052-820-902  
Елица Тодорова Гл. инспектор  "Контролно-ревизионни дейности" бул. "Сливница" 191 -  "Изчислителен център", ет.1, ст.8 052-820-905  
Валентина Костова Гл. инспектор  "Контролно-ревизионни дейности" бул. "Сливница" 191 -  "Изчислителен център", ет.1, ст.10 052-820-779  
Христина Христова Гл. инспектор  "Контролно-ревизионни дейности" бул. "Сливница" 191 -  "Изчислителен център", ет.1, ст.8 052-820-903  
Полимира Тодорова Гл. инспектор  "Контролно-ревизионни дейности" бул. "Сливница" 191 -  "Изчислителен център", ет.1, ст.8 052-820-903  
Диляна Костова Ст. инспектор "Контролно-ревизионни дейности" бул. „Ген.Колев” 92 - р-н „Приморски”, ет.1 ст.4 052-820-728  
Калина Борисова Гл. инспектор  "Контролно-ревизионни дейности" бул. "Сливница" 191 -  "Изчислителен център", ет.1, ст.8 052-820-903  
Цветелина Борисова Гл. инспектор "Контролно-ревизионни дейности" бул. "Сливница" 191 -  "Изчислителен център", ет.2, ст.1 0884-002-756
052-820-737
 
Галина Николова Ст. инспектор " Контролно-ревизионни дейности" бул. "Сливница" 191 -  "Изчислителен център", ет.1, ст.10 052-820-779  
Татяна Ташева Гл. инспектор "Туристически данък" бул. "Сливница" 191 -  "Изчислителен център", ет.2, ст.1 0884-002- 751

 
Роза Добрева Инспектор "Контролно-ревизионни дейности" бул. "Сливница" 191 -  "Изчислителен център", ет.1, ст.103 052-820-907  
Калина Пеева Инспектор "Контролно-ревизионни дейности" бул. "Сливница" 191 -  "Изчислителен център", ет.1, ст.8 052-820-903  
Анна Стойкова Гл. инспектор "Контролно-ревизионни дейности" бул. "Сливница" 191 -  "Изчислителен център", ет.2, ст.1 052-820-737  
Нели Никова Ст. инспектор " Контролно-ревизионни дейности" бул. "Сливница" 191 -  "Изчислителен център", ет.1, ст.7 052-820-776  
Мирослава Иванова Гл. инспектор "Туристически данък" бул. "Сливница" 191 -  "Изчислителен център", ет.1, ст.11  
Красимира Балтанова Гл. инспектор "Предварителен и последващ контрол" бул. "Сливница" 191 -  "Изчислителен център", ет.1, ст.9 052-820-727  
Милена Капитанова Гл. инспектор " Контролно-ревизионни дейности" бул. "Сливница" 191 -  "Изчислителен център", ет.1, ст.9 052-820-727  
Станислав Йолов Гл. инспектор " Контролно-ревизионни дейности" бул. "Сливница" 191 -  "Изчислителен център", ет.1, ст.11 052-820-905  
Петьо Петков Гл. инспектор "Принудително събиране" бул. "Сливница" 191 -  "Изчислителен център", ет.2, ст.4 052-820-860  
Димитричка Момчилова Гл. инспектор "Принудително събиране" бул. "Сливница" 191 -  "Изчислителен център", ет.1, ст.2 052-820-861  
Ивайло Иванов Ст. инспектор " Контролно-ревизионни дейности" бул. "Сливница" 191 -  "Изчислителен център", ет.2, ст.4 0888-630-352  
Кристина Демирова Ст. инспектор " Контролно-ревизионни дейности" бул. "Сливница" 191 -  "Изчислителен център", ет.1, ст.9 052-820-727  
Жулиен Стефанов Гл. инспектор " Контролно-ревизионни дейности" бул. "Сливница" 191 -  "Изчислителен център", ст.103 052-820-735  
Биляна Дражева Инспектор "Контролно-ревизионни дейности" бул. "Сливница" 191 -  "Изчислителен център", ет.2, ст.1 052-820-737  
Гиновева Стоянова Гл. инспектор "Принудително събиране" бул. "Сливница" 191 -  "Изчислителен център", ет.2, ст.3 052-820-736  
Дикрения Хачадурян Гл. инспектор "Принудително събиране" бул. "Сливница" 191 -  "Изчислителен център", ет.2, ст.3 052-820-736  
Кремена Георгиева Гл. инспектор "Контролно-ревизионни дейности" бул. "Сливница" 191 -  "Изчислителен център", ет.1, ст.11 0884-904-442  

Маргарита Тончева     

Ст. специалист "Архив"             

бул. "Сливница " 191 - "Изчислителен център" - Архив 0882-299- 930  

 

Top