нашите сайтове english

Дирекция "Местни данъци"

Имена Длъжност Стая N Телефон
ТЕЛЕФОН ЗА ИНФОРМАЦИЯ - 052-820-905 
email:
danaci@varna.bg

Станислава Илиева

silieva@varna.bg

Директор бул. "Сливница" 191 -  "Изчислителен център" ет.1, ст.6

052-820-703

Живко Хаджиев Гл. юрисконсулт бул. "Сливница" 191 -  "Изчислителен център" ет.1 ст.3 052-820-730
Десислава Василева Гл. юрисконсулт бул. "Сливница" 191 -  "Изчислителен център" ет.1 ст.3 052-820-730
ОТДЕЛ "ОБСЛУЖВАНЕ НА ДАНЪКОПЛАТЦИ И ОТЧИТАНЕ НА ПРИХОДИ"
Свилен Абушев Началник отдел бул. "Сливница" 191 - "Изчислителен център", ст.4 052-820-901
Лиляна Стефанова  Гл. експерт „Информационни с-ми и бази данни”” бул. "Сливница" 191 - "Изчислителен център", ет.1, ст.2 052-820-904
Лазарина Тунева Гл. инспектор "Предварителен и последващ контрол" бул. "Сливница" 191 - "Изчислителен център", ет.1, ст.1 052-820-905
Миглена Златева Гл. инспектор "Обслужване на данъкоплатци" бул. "Сливница" 191 - "Изчислителен център", ет.1, ст.1 052-820-778
Светла Чобанова Гл. инспектор "Обслужване на данъкоплатци" бул. "Сливница" 191 - "Изчислителен център", ет.1, ст.1 052-820-778
Янка Асенова Гл. инспектор "Обслужване на данъкоплатци" бул. "Сливница" 191 - "Изчислителен център", ет.1, ст.8 052-820-775
Елка Дойчева Гл. инспектор "Обслужване на данъкоплатци" бул. "Сливница" 191 -  "Изчислителен център", ет.1, ст.1 052-820-778
Зеррин Шуаибова Ст. инспектор "Обслужване на данъкоплатци" бул. "Сливница" 191 -  "Изчислителен център", салон приемане на документи 052-820-905
Хриска Христова Ст. инспектор "Обслужване на данъкоплатци" бул. "Сливница" 191 -  "Изчислителен център", салон приемане на документи 052-820-905
Мария Д. Апостолова Ст. инспектор "Обслужване на данъкоплатци" бул. "Сливница" 191 -  "Изчислителен център", салон обслужване на данъкоплатци" 052-820-661
Красимира Дишева Инспектор "Обслужване на данъкоплатци" бул. "Сливница" 191 -  "Изчислителен център", салон обслужване на данъкоплатци" 052-820-661
Венелин Стаменов Ст. инспектор "Обслужване на данъкоплатци" бул. "Сливница" 191 -  "Изчислителен център", салон обслужване на данъкоплатци" 052-820-661
Марияна Свистунова Гл. инспектор "Обслужване на данъкоплатци" бул. "Сливница" 191 -  "Изчислителен    център", ет.1, ст.5 052-820-775
Явор Златев Гл. инспектор "Обслужване на данъкоплатци" бул. "Сливница" 191 -  "Изчислителен    център", ет.1, ст.5 052-820-775
Даниела Петрова Гл. специалист „Събиране и отчитане на касови приходи” бул. "Сливница" 191 -  "Изчислителен център", ет.1, каси 052-820-792
Теодора Атанасова Гл. специалист „Събиране и отчитане на касови приходи кв.Виница, сградата на Кметство Приморски 052-802-772
Аршагуи Киркорова Гл. инспектор "Обслужване на данъкоплатци" бул. "Сливница" 191 -  "Изчислителен център", салон приемане на документи 082-820-905
Симона Трифонова Ст. инспектор "Обслужване на данъкоплатци" бул. "Сливница" 191 -  "Изчислителен център", салон приемане на документи 082-820-905
Джулиана Стоянова Ст. инспектор  "Обслужване на данъкоплатци" бул. "Сливница" 191 -  "Изчислителен център", салон приемане на документи" 052-820-905
Пламена Кънева Гл. инспектор "Обслужване на данъкоплатци" бул. "Сливница" 191 -  "Изчислителен център" ет.2, ст.1 052-820-734
Тодорка Команчева Гл. специалист „Събиране и отчитане на касови приходи” бул. "Сливница" 191 -  "Изчислителен център", ет.1, каси 052-820-792
Елена Йорданова Гл. специалист "Кореспонденция и обслужване на данъкоплатци" бул. "Сливница" 191 -  "Изчислителен център" ет.2, ст.1 052-820-716
Дамянка Куюмджиева Ст. инспектор "Обслужване на данъкоплатци" бул. "Сливница" 191 -  "Изчислителен център", салон приемане на документи" 052-820-905
Силвия Георгиева Ст. специалист „Събиране и отчитане на касови приходи” бул. "Сливница" 191 -  "Изчислителен център", ет.1, каси 052-820-792
Анета Александрова Ст. специалист „Събиране и отчитане на касови приходи” бул. "Сливница" 191 -  "Изчислителен център", ет.1, каси 052-820-792
Мими Георгиева Ст. специалист „Събиране и отчитане на касови приходи” Община Варна, Информационен център,   гише 34 052-820-906
Йорданка Петкова Гл. специалист „Събиране и отчитане на касови приходи” бул. "Сливница" 191 -  "Изчислителен център", ет.1, каси 052-820-792
Даниела Петрова Гл. специалист „Събиране и отчитане на касови приходи” бул. "Сливница" 191 -  "Изчислителен център", ет.1, каси 052-820-792
Теодора Атанасова Гл. специалист „Събиране и отчитане на касови приходи” кв. Виница, сграда на км.Приморски 052-820-792
Сияна Котова Гл. специалист "Кореспонденция и обслужване на данъкоплатци"" бул. "Сливница" 191 -  "Изчислителен център" ет.2, ст.120 0882-990-189
Виолета Дюлгерова-Маринова Инспектор "Обслужване на данъкоплатци" бул. "Сливница" 191 -  "Изчислителен център", салон приемане на документи 052-820-905
Мелина Монева Ст. инспектор "Обслужване на данъкоплатци" бул. "Сливница" 191 -  "Изчислителен център", салон приемане на документи 052-820-905
Силвия Андонова Гл.инспектор "Обслужване на данъкоплатци" бул. "Сливница" 191 -  "Изчислителен център" ет.1, ст.1 052-805-410
Мима Янкова Инспектор "Контрол събиране и отчитане на приходи" бул. "Сливница" 191 -  "Изчислителен център", ст.120 052-820-729
Анна Иванова Старши инспектор "Контрол събиране и отчитане на приходи"  бул. "Сливница " 191 -  "Изчислителен център",ст.120 052-820-729
Нели Ангелова Старши инспектор "Контрол събиране и отчитане на приходи"  бул. "Сливница " 191 -  "Изчислителен център", ст.120 052-820-729
Мария Г. Апостолова Инспектор "Контрол събиране и отчитане на приходи" бул. „Ген.Колев” 92 – р-н „Приморски”, каси 052-820-733
Марина Илиева  Ст. инспектор  "Обслужване на данъкоплатци" бул. "Сливница" 191 -  "Изчислителен център", салон обслужване на данъкоплатци" 052-820-661
Мирела Методиева Ст. инспектор  "Обслужване на данъкоплатци" бул. "Сливница" 191 -  "Изчислителен център", салон обслужване на данъкоплатци" 052-820-661
Диянка Пеева Гл. специалист „Безкасови приходи” бул. "Сливница" 191 -  "Изчислителен център",ст.120 052-820-729
Ралица Димитрова Гл. специалист "Безкасови приходи" бул. "Сливница" 191 -  "Изчислителен център",ст.120 052-820-729
Цветелина Милева Гл. специалист „Безкасови приходи” бул. "Сливница" 191 -  "Изчислителен център",ст.120 052-820-729
Татяна Лазарова Гл. специалист "Безкасови приходи" бул. "Сливница" 191 -  "Изчислителен център",ст.120 052-820-729
Гергана Танчева  Гл. специалист "Събиране и отчитане на касови приходи" бул. „Ген.Колев” 92 – р-н „Приморски”, каси 052-820-733
ОТДЕЛ "КОНТРОЛНО-РЕВИЗИОННИ ДЕЙНОСТИ И ПРИНУДИТЕЛНО СЪБИРАНЕ"
Мария Канзафирова Началник отдел   бул. "Сливница " 191 -  "Изчислителен    център", ет.1,ст.6 052-820-821
Милена Русева Гл. инспектор "Предварителен и последващ контрол база данни" бул. "Сливница" 191 -  "Изчислителен център", ет.1, ст.2 052-820-904
Доброслав Дойчев Гл. инспектор " Контролно-ревизионни дейности" бул. „Ген.Колев” 92 - р-н „Приморски”, ет.1 ст.12 052-820-739
Севдалина Добрева Гл. инспектор " Контролно-ревизионни дейности" бул. "Сливница" 191 -  "Изчислителен център", ет.1, ст.7 052-820-728
Гинка Пенчева Гл. инспектор  "Контролно-ревизионни дейности" бул. "Сливница" 191 -  "Изчислителен    център", ет.1,ст.11 052-820-902
Елица Тодорова Гл. инспектор  "Контролно-ревизионни дейности" бул. "Сливница" 191 -  "Изчислителен център", ет.1, ст.8 052-820-905
Валентина Костова Гл. инспектор  "Контролно-ревизионни дейности" бул. "Сливница" 191 -  "Изчислителен център", ет.1, ст.10 052-820-779
Христина Христова Гл. инспектор  "Контролно-ревизионни дейности" бул. "Сливница" 191 -  "Изчислителен център", ет.1, ст.8 052-820-903
Полимира Тодорова Гл. инспектор  "Контролно-ревизионни дейности" бул. "Сливница" 191 -  "Изчислителен център", ет.1, ст.8 052-820-903
Диляна Костова Ст. инспектор "Контролно-ревизионни дейности" бул. „Ген.Колев” 92 - р-н „Приморски”, ет.1 ст.4 052-820-728
Калина Борисова Гл. инспектор  "Контролно-ревизионни дейности" бул. "Сливница" 191 -  "Изчислителен център", ет.1, ст.8 052-820-903
Цветелина Борисова Гл. инспектор "Контролно-ревизионни дейности" бул. "Сливница" 191 -  "Изчислителен център", ет.2, ст.1 0884-002-756
052-820-737
Галина Николова Ст. инспектор " Контролно-ревизионни дейности" бул. "Сливница" 191 -  "Изчислителен център", ет.1, ст.10 052-820-779
Татяна Ташева Гл. инспектор "Туристически данък" бул. "Сливница" 191 -  "Изчислителен център", ет.2, ст.1 0884-002- 751

Роза Добрева Инспектор "Контролно-ревизионни дейности" бул. "Сливница" 191 -  "Изчислителен център", ет.1, ст.103 052-820-907
Калина Пеева Инспектор "Контролно-ревизионни дейности" бул. "Сливница" 191 -  "Изчислителен център", ет.1, ст.8 052-820-903
Анна Стойкова Ст.инспектор "Контролно-ревизионни дейности" бул. "Сливница" 191 -  "Изчислителен център", ет.2, ст.1 052-820-737
Нели Никова Ст. инспектор " Контролно-ревизионни дейности" бул. "Сливница" 191 -  "Изчислителен център", ет.1, ст.7 052-820-776
Мирослава Иванова Гл. инспектор "Туристически данък" бул. "Сливница" 191 -  "Изчислителен център", ет.1, ст.11
Красимира Балтанова Гл. инспектор "Предварителен и последващ контрол" бул. "Сливница" 191 -  "Изчислителен център", ет.1, ст.9 052-820-727
Милена Капитанова Гл. инспектор " Контролно-ревизионни дейности" бул. "Сливница" 191 -  "Изчислителен център", ет.1, ст.9 052-820-727
Станислав Йолов Гл. инспектор " Контролно-ревизионни дейности" бул. "Сливница" 191 -  "Изчислителен център", ет.1, ст.11 052-820-905
Петьо Петков Гл. инспектор "Принудително събиране" бул. "Сливница" 191 -  "Изчислителен център", ет.2, ст.4 052-820-860
Димитричка Момчилова Гл. инспектор "Принудително събиране" бул. "Сливница" 191 -  "Изчислителен център", ет.1, ст.2 052-820-861
Ивайло Иванов Ст. инспектор " Контролно-ревизионни дейности" бул. "Сливница" 191 -  "Изчислителен център", ет.2, ст.4 0888-630-352
Кристина Демирова Ст. инспектор " Контролно-ревизионни дейности" бул. "Сливница" 191 -  "Изчислителен център", ет.1, ст.9 052-820-727
Жулиен Стефанов Гл. инспектор " Контролно-ревизионни дейности" бул. "Сливница" 191 -  "Изчислителен център", ст.103 052-820-735
Биляна Дражева Инспектор "Контролно-ревизионни дейности" бул. "Сливница" 191 -  "Изчислителен център", ет.2, ст.1 052-820-737
Гиновева Стоянова Гл. инспектор "Принудително събиране" бул. "Сливница" 191 -  "Изчислителен център", ет.2, ст.3 052-820-736
Дикрения Хачадурян Гл. инспектор "Принудително събиране" бул. "Сливница" 191 -  "Изчислителен център", ет.2, ст.3 052-820-736
Кремена Георгиева Гл. инспектор "Контролно-ревизионни дейности" бул. "Сливница" 191 -  "Изчислителен център", ет.1, ст.11 0884-904-442

 

Top