нашите сайтове english

Дирекция "Местни данъци"

Имена Длъжност Стая N Телефон      
ТЕЛЕФОН ЗА ИНФОРМАЦИЯ - 052-820-905 
email:
danaci@varna.bg
     
Станислава Илиева silieva@varna.bg Директор бул. "Сливница " 191 -"Изчислителен център" ет.1, ст.6

052-820-703

     
Янко Манковски Гл. юрисконсулт бул. "Сливница " 191 -"Изчислителен център" ет.1 ст.3 052-820-730      
Живко Хаджиев Гл.юрисконсулт бул. "Сливница " 191 -"Изчислителен център" ет.1 ст.3 052/820-730      
ОТДЕЛ "ОБСЛУЖВАНЕ НА ДАНЪКОПЛАТЦИ И ОТЧИТАНЕ НА ПРИХОДИ"            
Свилен Абушев Началник отдел бул. "Сливница" 191 - "Изчислителен център", стая 4 052-820-901      
Лиляна Стефанова  Гл. експерт „Информационни с-ми и бази данни”” бул. "Сливница" 191 - "Изчислителен център", ет.1, ст.2 052-820-904      
Лазарина Тунева Гл. инспектор "Предварителен и последващ контрол" бул. "Сливница" 191 - "Изчислителен център", ет.1, ст.1 052-820-905      
Миглена Златева Гл. инспектор "Обслужване на данъкоплатци" бул. "Сливница" 191 - "Изчислителен център", ет.1, ст.1 052-820-778      
Светла Чобанова Гл. инспектор "Обслужване на данъкоплатци" бул. "Сливница" 191 - "Изчислителен център", ет.1, ст.1 052-820-778      
Янка Асенова Гл. инспектор "Обслужване на данъкоплатци" бул. "Сливница" 191 - "Изчислителен център", ет.1,стая 8 052-820-775      
Светла Вутова Ст. експерт "Обслужване на данъкоплатци" пл. Мусала - "Информационен център" 052-820-900      
Елка Дойчева Гл. инспектор "Обслужване на данъкоплатци" бул. "Сливница" 191 - "Изчислителен център", ет.1, ст.1 052-820-778      
Зеррин Шуаибова Ст. инспектор "Обслужване на данъкоплатци" бул. "Сливница " 191 -"Изчислителен център", салон приемане на документи 052-820-905      
Мария Д. Апостолова Ст. инспектор "Обслужване на данъкоплатци" бул. "Сливница " 191 -"Изчислителен център", салон приемане на документи 052-820-905      
Красимира Дишева Инспектор "Обслужване на данъкоплатци" бул. "Сливница " 191 -"Изчислителен център", салон приемане на документи 052-820-905      
Венелин Стаменов Ст. инспектор "Обслужване на данъкоплатци" бул. "Сливница " 191 -"Изчислителен център", салон приемане на документи 052-820-905      
Марияна Свистунова Гл. инспектор "Обслужване на данъкоплатци" бул. "Сливница " 191 -"Изчислителен    център", ет.1,ст.5 052-820-775      
Явор Златев Гл. инспектор "Обслужване на данъкоплатци" бул. "Сливница " 191 -"Изчислителен    център", ет.1,ст.5 052-820-775      
Пламена Кънева Гл. инспектор "Обслужване на данъкоплатци" бул. "Сливница " 191 -"Изчислителен център" ет.2, ст.1 052-820-734      
Тодорка Команчева Гл. специалист „Събиране и отчитане на касови приходи” бул. "Сливница " 191 -"Изчислителен център", ет.1, каси 052-820-792      
Елена Йорданова Гл. специалист „Безкасови приходи” бул. "Сливница " 191 -"Изчислителен център" ет.2, ст.1 052/820-716      
Дамянка Куюмджиева Ст. специалист „Събиране и отчитане на касови приходи” бул. "Сливница " 191 -"Изчислителен център", ет.1, каси 052-820-792      
Свилена Михайлова Ст. специалист „Събиране и отчитане на касови приходи” бул. "Сливница " 191 -"Изчислителен център", ет.1, каси 052/820-792      
Анета Александрова Ст. специалист „Събиране и отчитане на касови приходи” бул. "Сливница " 191 -"Изчислителен център", ет.1, каси 052/820-792      
Мими Георгиева Ст. специалист „Събиране и отчитане на касови приходи” пл. Мусала - "Информационен център" 052-820-906      
Йорданка Петкова Гл. специалист „Събиране и отчитане на касови приходи” бул. "Сливница " 191 -"Изчислителен център", ет.1, каси 052-820-792      
Маргарита Вълканова Ст. специалист „Събиране и отчитане на касови приходи” бул. "Сливница " 191 -"Изчислителен център", ет.1, каси 052-820-792      
Сияна Котова Гл. специалист "Кореспонденция и обслужване на данъкоплатци"" бул. "Сливница " 191 -"Изчислителен център" ет.2, ст.120 0882/990-189      
Маруся Николова Гл. специалист "Кореспонденция и обслужване на данъкоплатци"" бул. "Сливница " 191 -"Изчислителен център" ет.2, ст.1 052-820-716      
Виолета Дюлгерова-Маринова Инспектор "Обслужване на данъкоплатци" бул. "Сливница " 191 -"Изчислителен център", салон приемане на документи 052-820-905      
Мелина Монева Инспектор "Обслужване на данъкоплатци" бул. "Сливница " 191 -"Изчислителен център", салон приемане на документи 052-820-905      
Силвия Андонова Ст. инспектор "Обслужване на данъкоплатци" бул. "Сливница " 191 -"Изчислителен център" ет.1, ст.1 052-820-778      
Мима Янкова Инспектор "Контрол събиране и отчитане на приходи" бул. "Сливница " 191 -"Изчислителен център",ст.120 052-820-729      
Анна Иванова Инспектор "Контрол събиране и отчитане на приходи"  бул. "Сливница " 191 -"Изчислителен център",ст.120 052-820-729      
Мария Г. Апостолова Инспектор "Контрол събиране и отчитане на приходи" бул. „Ген.Колев” 92 – р-н „Приморски”, каси 052-820-733      
Марина Илиева  Ст. инспектор  "Обслужване на данъкоплатци" бул. "Сливница " 191 -"Изчислителен център", салон приемане на документи 052-820-905      
Диянка Пеева Гл. специалист „Безкасови приходи” бул. "Сливница " 191 -"Изчислителен център",ст.120 052-820-729      
Ивелина Никова Гл. специалист „Безкасови приходи” бул. "Сливница " 191 -"Изчислителен център",ст.120 052-820-729      
Ралица Димитрова Гл. специалист "Безкасови приходи" бул. "Сливница " 191 -"Изчислителен център",ст.120 052-820-729      
Цветелина Милева Гл. специалист "Безкасови приходи" бул. "Сливница " 191 -"Изчислителен център",ст.120 052-820-729      
Татяна Лазарова Гл. специалист "Безкасови приходи" бул. "Сливница " 191 -"Изчислителен център",ст.120 052-820-729      
Гергана Танчева  Гл. специалист "Събиране и отчитане на касови приходи" бул. „Ген.Колев” 92 – р-н „Приморски”, каси 052-820-733      
Елена Йорданова Ст. специалист „Събиране и отчитане на касови приходи” бул. "Сливница " 191 -"Изчислителен център", ет.1, каси 052-820-792      
             
ОТДЕЛ "КОНТРОЛНО-РЕВИЗИОННИ ДЕЙНОСТИ И ПРИНУДИТЕЛНО СЪБИРАНЕ"            
Мария Канзафирова Началник отдел   бул. "Сливница " 191 -"Изчислителен    център", ет.1,ст.6 052-820-821      
Милена Русева Гл. инспектор "Предварителен и последващ контрол база данни" бул. "Сливница" 191 - "Изчислителен център", ет.1, ст.2 052-820-904      
Доброслав Дойчев Гл. инспектор " Контролно -ревизионни дейности" бул. „Ген.Колев” 92 - р-н „Приморски”, ет.1 ст.12 052-820-739      
Севдалина Добрева Гл. инспектор " Контролно -ревизионни дейности" бул. "Сливница" 191 - "Изчислителен център", ет.1, ст.7 052-820-728      
Гинка Пенчева Гл. инспектор  "Контролно-ревизионни дейности" бул. "Сливница " 191 -"Изчислителен    център", ет.1,ст.11 052-820-902      
Елица Тодорова Гл. инспектор  "Контролно-ревизионни дейности" бул. "Сливница " 191 -"Изчислителен център", ет.1, ст. 8 052-820-905      
Валентина Костова Гл. инспектор  "Контролно-ревизионни дейности" бул. "Сливница " 191 -"Изчислителен център", ет.1, ст. 10 052-820-779      
Христина Христова Гл. инспектор  "Контролно-ревизионни дейности" бул. "Сливница " 191 -"Изчислителен център", ет.1, ст. 8 052-820-903      
Диляна Костова Ст. инспектор "Контролно-ревизионни дейности" бул. „Ген.Колев” 92 - р-н „Приморски”, ет.1 ст.4 052-820-728      
Калина Борисова Гл. инспектор  "Контролно-ревизионни дейности" бул. "Сливница " 191 -"Изчислителен център", ет.1, ст.8 052-820-903      
Цветелина Борисова Гл. инспектор "Контролно-ревизионни дейности" бул. "Сливница " 191 -"Изчислителен център", ет.2, ст.1

0884/002-756

052/820-737
     
Галина Николова Ст. инспектор " Контролно -ревизионни дейности" бул. "Сливница " 191 -"Изчислителен център", ет.1, ст. 10 052-820-779      
Татяна Ташева Гл. инспектор "Туристически данък" бул. "Сливница " 191 -"Изчислителен център", ет.2, ст. 1

0884/002 751

052-820-737
     
Роза Добрева Инспектор "Контролно-ревизионни дейности" бул. "Сливница " 191 -"Изчислителен център", ет.1, ст. 103 052/820-907      
Калина Пеева Инспектор "Контролно-ревизионни дейности" бул. "Сливница " 191 -"Изчислителен център", ет.1, ст. 8 052-820-903      
Анна Стойкова Инспектор "Контролно-ревизионни дейности" бул. "Сливница " 191 -"Изчислителен център", ет.2, ст. 1 052-820-737      
Нели Никова Ст. инспектор " Контролно -ревизионни дейности" бул. "Сливница " 191 -"Изчислителен център", ет.1, ст. 7 052-820-776      
Мирослава Иванова Гл. инспектор "Туристически данък" бул. "Сливница " 191 -"Изчислителен център", ет.1, ст. 11      
Полимира Тодорова Гл. инспектор "Контролно-ревизионни дейности" бул. "Сливница" 191 - "Изчислителен център", стая 10 052-820-779      
Красимира Балтанова Гл. инспектор "Предварителен и последващ контрол" бул. "Сливница " 191 -"Изчислителен център", ет.1, ст. 9 052-820-727      
Милена Капитанова Гл. инспектор " Контролно -ревизионни дейности" бул. "Сливница" 191 - "Изчислителен център", ет.1, ст.9 052-820-727      
Станислав Йолов Гл. инспектор " Контролно -ревизионни дейности" бул. "Сливница " 191 -"Изчислителен център", ет.1, ст. 11 052-820-905      
Петьо Петков Гл. инспектор "Принудително събиране" бул. "Сливница" 191 - "Изчислителен център", ет.2, ст.4 052-820-860      
Димитричка Момчилова Гл. инспектор "Принудително събиране" бул. "Сливница" 191 - "Изчислителен център", ет.1, ст.2 052-820-861      
Ивайло Иванов Ст. инспектор " Контролно -ревизионни дейности" бул. "Сливница" 191 - "Изчислителен център", ет.2, ст.4 0888/630-352      
Кристина Демирова Ст. инспектор " Контролно -ревизионни дейности" бул. "Сливница" 191 - "Изчислителен център", ет.1, ст.9 052-820-727      
Жулиен Стефанов Гл. инспектор " Контролно -ревизионни дейности" бул. "Сливница" 191 - "Изчислителен център", стая 103 052-820-735      
Стоян Веселинов Ст. инспектор „Контролно-ревизионни дейности” бул. "Сливница" 191 - "Изчислителен център", стая 103 052-820-735      
Биляна Дражева Инспектор "Контролно-ревизионни дейности" бул. "Сливница " 191 -"Изчислителен център", ет.2, ст. 1 052-820-737      
Гиновева Стоянова Ст. инспектор "Принудително събиране" бул. "Сливница " 191 -"Изчислителен център", ет.2, ст.3 052-820-736      
Кремена Георгиева Гл. инспектор "Контролно-ревизионни дейности" бул. "Сливница " 191 -"Изчислителен център", ет.1, ст. 11 0884/904-442      

 

Top