нашите сайтове english

Дирекция "Местни данъци"

Имена Длъжност Стая N Телефон
ТЕЛЕФОН ЗА ИНФОРМАЦИЯ - 052-820-905 
email:
danaci@varna.bg
     
Станислава Илиева Директор бул. "Сливница " 191 -"Изчислителен център" ет.1, ст.6

052-820-703

Янко Манковски Гл. юрисконсулт бул. "Сливница " 191 -"Изчислителен център" ет.1 ст.3 052-820-730
ОТДЕЛ "ОБСЛУЖВАНЕ НА ДАНЪКОПЛАТЦИ И ОТЧИТАНЕ НА ПРИХОДИ"      
Дияна Казакова Началник отдел бул. "Сливница" 191 - "Изчислителен център", стая 4 052-820-901
Лиляна Стефанова  Гл. експерт „Информационни с-ми и бази данни”” бул. "Сливница" 191 - "Изчислителен център", ет.1, ст.2 052-820-904
Лазарина Тунева Гл. инспектор "Предварителен и последващ контрол" бул. "Сливница" 191 - "Изчислителен център", ет.1, ст.1 052-820-905
Миглена Златева Гл. инспектор "Обслужване на данъкоплатци" бул. "Сливница" 191 - "Изчислителен център", ет.1, ст.1 052-820-778
Светла Чобанова Гл. инспектор "Обслужване на данъкоплатци" бул. "Сливница" 191 - "Изчислителен център", ет.1, ст.1 052-820-778
Янка Асенова Гл. инспектор "Обслужване на данъкоплатци" бул. "Сливница" 191 - "Изчислителен център", ет.1,стая 8 052-820-775
Светла Вутова Ст. експерт "Обслужване на данъкоплатци" пл. Мусала - "Информационен център" 052-820-900
Елка Дойчева Гл. инспектор "Обслужване на данъкоплатци" бул. "Сливница" 191 - "Изчислителен център", ет.1, ст.1 052-820-778
Зеррин Шуаибова Ст. инспектор "Обслужване на данъкоплатци" бул. "Сливница " 191 -"Изчислителен център", салон приемане на документи 052-820-905
Мария Д. Апостолова Ст. инспектор "Обслужване на данъкоплатци" бул. "Сливница " 191 -"Изчислителен център", салон приемане на документи 052-820-905
Пенка Димова Ст.инспектор "Обслужване на данъкоплатци" бул. "Сливница " 191 -"Изчислителен център", салон приемане на документи 052-820-905
Красимира Дишева Инспектор "Обслужване на данъкоплатци" бул. "Сливница " 191 -"Изчислителен център", салон приемане на документи 052-820-905
Венелин Стаменов Ст. инспектор "Обслужване на данъкоплатци" бул. "Сливница " 191 -"Изчислителен център", салон приемане на документи 052-820-905
Марияна Свистунова Гл. инспектор "Обслужване на данъкоплатци" бул. "Сливница " 191 -"Изчислителен    център", ет.1,ст.5 052-820-775
Явор Златев Гл. инспектор "Обслужване на данъкоплатци" бул. "Сливница " 191 -"Изчислителен    център", ет.1,ст.5 052-820-775
Пламена Кънева Гл. инспектор "Обслужване на данъкоплатци" бул. "Сливница " 191 -"Изчислителен център" ет.2, ст.1 052-820-734
Мая Минчева Гл. специалист „Безкасови приходи” бул. "Сливница " 191 -"Изчислителен център" ет.2, ст.1 052-820-716
Тодорка Команчева Гл. специалист „Събиране и отчитане на касови приходи” бул. "Сливница " 191 -"Изчислителен център", ет.1, каси 052-820-792
Дамянка Куюмджиева Ст. специалист „Събиране и отчитане на касови приходи” бул. "Сливница " 191 -"Изчислителен център", ет.1, каси 052-820-792
Мими Георгиева Ст. специалист „Събиране и отчитане на касови приходи” пл. Мусала - "Информационен център" 052-820-906
Даниела Тодорова Ст. специалист „Събиране и отчитане на касови приходи бул. "Сливница " 191 -"Изчислителен център", ет.1, каси 052-820-792
Йорданка Петкова Гл. специалист „Събиране и отчитане на касови приходи” бул. "Сливница " 191 -"Изчислителен център", ет.1, каси 052-820-792
Маргарита Вълканова Ст. специалист „Събиране и отчитане на касови приходи” бул. "Сливница " 191 -"Изчислителен център", ет.1, каси 052-820-792
Сияна Котова Гл. специалист "Кореспонденция и обслужване на данъкоплатци"" бул. "Сливница " 191 -"Изчислителен център" ет.2, ст.120 0882/990-189
Маруся Николова Гл. специалист "Кореспонденция и обслужване на данъкоплатци"" бул. "Сливница " 191 -"Изчислителен център" ет.2, ст.1 052-820-716
Виолета Дюлгерова-Маринова Инспектор "Обслужване на данъкоплатци" бул. "Сливница " 191 -"Изчислителен център", салон приемане на документи 052-820-905
Мелина Монева Инспектор "Обслужване на данъкоплатци" бул. "Сливница " 191 -"Изчислителен център", салон приемане на документи 052-820-905
Силвия Андонова Ст. инспектор "Обслужване на данъкоплатци" бул. "Сливница " 191 -"Изчислителен център" ет.1, ст.1 052-820-778
Мима Янкова Инспектор "Контрол събиране и отчитане на приходи" бул. "Сливница " 191 -"Изчислителен център",ст.120 052-820-729
Анна Иванова Инспектор "Контрол събиране и отчитане на приходи"  бул. "Сливница " 191 -"Изчислителен център",ст.120 052-820-729
Мария Г. Апостолова Инспектор "Контрол събиране и отчитане на приходи" бул. „Ген.Колев” 92 – р-н „Приморски”, каси 052-820-733
Марина Илиева  Ст. инспектор  "Обслужване на данъкоплатци" бул. "Сливница " 191 -"Изчислителен център", салон приемане на документи 052-820-905
Диянка Пеева Гл. специалист „Безкасови приходи” бул. "Сливница " 191 -"Изчислителен център",ст.120 052-820-729
Ивелина Никова Гл. специалист „Безкасови приходи” бул. "Сливница " 191 -"Изчислителен център",ст.120 052-820-729

Ралица Димитрова

Гл. специалист "Безкасови приходи" бул. "Сливница " 191 -"Изчислителен център",ст.120 052-820-729
Татяна Лазарова Гл. специалист "Безкасови приходи" бул. "Сливница " 191 -"Изчислителен център",ст.120 052-820-729
Гергана Танчева  Гл. специалист "Събиране и отчитане на касови приходи" бул. „Ген.Колев” 92 – р-н „Приморски”, каси 052-820-733
Елена Йорданова Ст. специалист „Събиране и отчитане на касови приходи” бул. "Сливница " 191 -"Изчислителен център", ет.1, каси 052-820-792
       
ОТДЕЛ "КОНТРОЛНО-РЕВИЗИОННИ ДЕЙНОСТИ И ПРИНУДИТЕЛНО СЪБИРАНЕ"      
Мария Канзафирова Началник отдел   бул. "Сливница " 191 -"Изчислителен    център", ет.1,ст.6 052-820-821
Милена Русева Гл. инспектор "Предварителен и последващ контрол база данни" бул. "Сливница" 191 - "Изчислителен център", ет.1, ст.2 052-820-904
Доброслав Дойчев Гл. инспектор " Контролно -ревизионни дейности" бул. „Ген.Колев” 92 - р-н „Приморски”, ет.1 ст.12 052-820-739
Севдалина Добрева Гл. инспектор " Контролно -ревизионни дейности" бул. "Сливница" 191 - "Изчислителен център", ет.1, ст.7 052-820-728
Гинка Пенчева Гл. инспектор  "Контролно-ревизионни дейности" бул. "Сливница " 191 -"Изчислителен    център", ет.1,ст.11 052-820-902
Елица Тодорова Гл. инспектор  "Контролно-ревизионни дейности" бул. "Сливница " 191 -"Изчислителен център", ет.1, ст. 8 052-820-905
Валентина Костова Гл. инспектор  "Контролно-ревизионни дейности" бул. "Сливница " 191 -"Изчислителен център", ет.1, ст. 10 052-820-779
Христина Христова Гл. инспектор  "Контролно-ревизионни дейности" бул. "Сливница " 191 -"Изчислителен център", ет.1, ст. 8 052-820-903
Диляна Костова Ст. инспектор "Контролно-ревизионни дейности" бул. „Ген.Колев” 92 - р-н „Приморски”, ет.1 ст.4 052-820-728
Калина Борисова Гл. инспектор  "Контролно-ревизионни дейности" бул. "Сливница " 191 -"Изчислителен център", ет.1, ст.8 052-820-903
Цветелина Борисова Гл. инспектор "Контролно-ревизионни дейности" бул. "Сливница " 191 -"Изчислителен център", ет.2, ст.1

0884/002-756

052/820-737
Галина Николова Ст. инспектор " Контролно -ревизионни дейности" бул. "Сливница " 191 -"Изчислителен център", ет.1, ст. 10 052-820-779
Татяна Ташева Гл. инспектор "Туристически данък" бул. "Сливница " 191 -"Изчислителен център", ет.2, ст. 1

0884/002 751

052-820-737
Роза Добрева Инспектор "Контролно-ревизионни дейности" бул. "Сливница " 191 -"Изчислителен център", ет.1, ст. 103 0888/630-352
Калина Пеева Инспектор "Контролно-ревизионни дейности" бул. "Сливница " 191 -"Изчислителен център", ет.1, ст. 8 052-820-903
Анна Стойкова Инспектор "Контролно-ревизионни дейности" бул. "Сливница " 191 -"Изчислителен център", ет.2, ст. 1 052-820-737
Нели Никова Ст. инспектор " Контролно -ревизионни дейности" бул. "Сливница " 191 -"Изчислителен център", ет.1, ст. 7 052-820-776
Мирослава Иванова Гл. инспектор "Туристически данък" бул. "Сливница " 191 -"Изчислителен център", ет.1, ст. 11
Полимира Тодорова Гл. инспектор "Контролно-ревизионни дейности" бул. "Сливница" 191 - "Изчислителен център", стая 10 052-820-779
Красимира Балтанова Гл. инспектор "Предварителен и последващ контрол" бул. "Сливница " 191 -"Изчислителен център", ет.1, ст. 9 052-820-727
Милена Капитанова Гл. инспектор " Контролно -ревизионни дейности" бул. "Сливница" 191 - "Изчислителен център", ет.1, ст.9 052-820-727
Станислав Йолов Гл. инспектор " Контролно -ревизионни дейности" бул. "Сливница " 191 -"Изчислителен център", ет.1, ст. 11 052-820-905
Петьо Петков Гл. инспектор "Принудително събиране" бул. "Сливница" 191 - "Изчислителен център", ет.2, ст.4 052-820-860
Димитричка Момчилова Гл. инспектор "Принудително събиране" бул. "Сливница" 191 - "Изчислителен център", ет.1, ст.2 052-820-861
Ивайло Иванов Ст. инспектор " Контролно -ревизионни дейности" бул. "Сливница" 191 - "Изчислителен център", ет.2, ст.4 0888/630-352
Кристина Демирова Ст. инспектор " Контролно -ревизионни дейности" бул. "Сливница" 191 - "Изчислителен център", ет.1, ст.9 052-820-727
Жулиен Стефанов Гл. инспектор " Контролно -ревизионни дейности" бул. "Сливница" 191 - "Изчислителен център", стая 103 052-820-735
Стоян Веселинов Ст. инспектор „Контролно-ревизионни дейности” бул. "Сливница" 191 - "Изчислителен център", стая 103 052-820-735
Стела Захос Инспектор "Контролно-ревизионни дейности" бул. "Сливница " 191 -"Изчислителен център", салон приемане на документи  
Биляна Дражева Инспектор "Контролно-ревизионни дейности" бул. "Сливница " 191 -"Изчислителен център", ет.2, ст. 1 052-820-737
Гиновева Стоянова Ст. инспектор "Принудително събиране" бул. "Сливница " 191 -"Изчислителен център", ет.2, ст.3 052-820-736
Кремена Георгиева Гл. инспектор "Контролно-ревизионни дейности" бул. "Сливница " 191 -"Изчислителен център", ет.1, ст. 11 0884/904-442