нашите сайтове english

Подбор за длъжности трудотерапевт, медицинска сестра, социални работници, санитари и хигиенист по проект „Център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания“