нашите сайтове english

Подбор за длъжности ветеринарен лекар, младши експерт “Координатор”,изпълнител „Шофьор - ловец”,главен инспектор „Контрол и регистрация”,старши инспектор „Контрол и регистрация” в дейност „ОПБК” към дирекция “УСКОР”, отдел „ООР” при Община Варна