нашите сайтове english

Съобщениe за издадена Заповед № 3326/23.09.2020г.за определена категория на туристически обекти - ЗХР и МН за срок до 5 (пет) години

Съобщения за издадена Заповед № 3326/23.09.2020г.за определена категория на туристически обекти - ЗХР и МН за срок до 5 (пет) години

На основание чл. 132. (1) На категоризираните места за настаняване и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения, самостоятелни заведения за хранене и развлечения, категоризиращият орган предприема съответни действия за публично оповестяване на категоризираните обекти, чрез средствата за масово осведомяване“/, Община Варна уведомява, че е издадена следната Заповед:

  1. На основание чл. 128 и чл. 130, ал. 7 от Закона за туризма, чл. 13, ал. 1, т. 2 и ал.3, ал. 3 и чл. 19 от „Наредба за изискванията към места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости“:

- Заповед № 3326/23.09.2020г. за определяне категорията на туристическите обекти - заведения за хранене и развлечения и места за настаняване за срок до 5 (пет) години, а именно:

1        Снек-бар      "Барба Яни"  9007, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, с.о. Ален Мак, УЛ. "ПЕТЪР ПОПОВ", № 107

2        Кафе-бар      "Ейс Бар"      обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, БУЛ."ОСМИ ПРИМОРСКИ ПОЛК" № 54

3        Специализиран ресторант за риба и барбекю   "Рапонги"      9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски,  , ПИ № 2536.1023, "Приморски парк", м-ст "Буните ", обект 1

4        Снек-бар      "Кука-бар"    9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, м-ст "Кабакум", КК ЧАЙКА, плаж "Кабакум-централен", обект № 15

5        Снек-бар      "Воуг" 9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, БУЛ."ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ", № 76 Г

6        Кафе-сладкарница "Алфа хуука лаундж"        9000, обл. Варна, общ. Варна, гр.Варна, адм.район Одесос, УЛ. "ПЕТКО КАРАВЕЛОВ", № 26

7        Снек-бар      "Миш-Маш"   9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, УЛ. "ХРИСТО САМСАРОВ", № 3, вх. Б, ет. 1

8        Класически ресторант       "Палмеро гардън"    9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, УЛ. "СЕЛИОЛУ", № 1-А

9        Кафе-аперитив       "Варненче"   обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, БУЛ."КНЯЗ БОРИС I" № 115

10      Снек-бар      "Немо Евксиноград" 9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, м-ст "Старите лозя", ПИ № 10135.2566.6517

11      Снек-бар      "Оскар фууд енд коктейлс"         обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, БУЛ. "ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ", № 93

12      Кафе-сладкарница "Къпкейкъри"          9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, УЛ. "МАРКО БАЛАБАНОВ", № 25

13      Специализиран ресторант за риба         "Ефе"  9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, с.о. Траката-разширение, МЕСТН.ТРАКАТА РАЗШИРЕНИЕ, ид. №10135.2566.159

14      Снек-бар      "Мохито"       9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, к.к. Златни пясъци, УПИ № I, кв. 69, Атракционен център - Юг

15      Кафене         "Спорт"         9000, обл. Варна, общ. Варна, гр.Варна, адм.район Одесос, УЛ."БАБА ТОНКА" № 11

16      Снек-бар      "Делвите"     9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Аспарухово, с.о. "Боровец Север", ПИ № 10135.5401.1253

17      Кафе-сладкарница "Делфинариум"       9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, м-ст "Салтанат", № 81, идн.№10135.536.534.3

18      Кафене         "Париж"        обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "РУСЕ", № 3

19      Снек-бар      "Механа Плевнята"  обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Аспарухово, Морски плаж "Аспарухово", Обект №35

20      Класически ресторант       "Белият замък"       9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, к.к. "Чайка", м-ст "Кабакум", УЛ. "ВЛАДИМИР РАЙЧЕВ", № 47

21      Бар-фоайе (лоби бар)       "Дионис"       9000, обл. Варна, общ. Варна, гр.Варна, адм.район Одесос, УЛ."БУЗЛУДЖА" № 13

22      Кафе-сладкарница "Амор" 9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, УЛ. "ОВЧО ПОЛЕ", № 28

23      Класически ресторант       "Свети Никола"       9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, м-ст "Свети Никола", № 39

24      Снек-бар      "Див дядо"    9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, УЛ. "ИВАН АКСАКОВ", № 47

25      Снек-бар      "Бирария Викинг"    обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, УЛ."ИВАН АКСАКОВ", № 7

26      Специализиран ресторант пицария        "Доминос"     9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, УЛ."ДИМИТЪР ИКОНОМОВ" № 36

27      Кафе-аперитив       "Маус Хаус"  9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, УЛ. "ЧЕРНО МОРЕ", № 6

28      Закусвалня   "Рибката"      9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, УЛ."ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ" № 32

29      Ресторант с българска кухня       "Гибралтар"   9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, к.к. Златни пясъци, кв. 40, парцел І

30      Коктейл-бар "Гибралтар"   9007, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, к.к. "Златни пясъци", УПИ № VІІІ-252, кв.40

31      Специализиран ресторант пицария        "Каро" 9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Младост, УЛ."ИВАЦ ВОЙВОДА", № 11

32      Бързо хранене        "Веранда Фууд Стейшън"   9000, обл. Варна, общ. Варна, гр.Варна, адм.район Приморски, Приморски парк, Морски плаж „Офицерски“, ПИ № 2561.18,  обект №2

33      Кафене         "Мако кафе" 9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, ж.к. "Чайка", бл. 27, вх. Г

34      Кафе-аперитив       "Корпусът"    9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, УЛ."ЕВЛОГИ ГЕОРГИЕВ", № 37

35      Кафе-бар      "Технополис" 9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Владислав Варненчик, БУЛ.ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК, № 277                         

36      Семеен хотел          "Барба Яни"  9007, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, с.о. "Ален Мак", УЛ."ПЕТЪР ПОПОВ", № 107

37      Семеен хотел          "Белият замък"       9005, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, к.к. "Чайка", м-ст "Кабакум", УЛ."ВЛАДИМИР РАЙЧЕВ", № 47

38      Семеен хотел          "Камелия"     обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, ж.к. "Бриз", бул. „КНЯЗ БОРИС I“ №147

39      Семеен хотел          "Дионис"       9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, УЛ. "БУЗЛУДЖА", № 13

40      Къща за гости         "Вила Бор"    9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, м-ст "Манастирски рид", УЛ."ВЕСЕЛИНА ЦАНКОВА", №50

41      Семеен хотел          "Алекта"       9010, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, "ПРИМОРСКИ ПАРК 536" № 348

Заповедта на категоризиращия орган подлежи на обжалване по реда на АПК.

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в Дирекция "Туризъм".