нашите сайтове english

Дирекция "Общинска собственост, икономика и стопански дейности"

Имена Длъжност Стая N Телефон Вътрешен
Петко Бойновски
pboynovski@varna.bg
Директор 1210 052-820-329
052-820-025
329
Йовка Илиева Гл. експерт "Реклама" 1210 052-820-329 329
ОТДЕЛ "ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ"        
Евгени Орманлиев Началник отдел 1206 052-820-533 533
Александър Кулов Ст. експерт "АД ОС" 1201 052-820-226 226
Атанаска Тодорова Главен юрисконсулт 1209 052-820-311 311
Силвия Коева Гл. експерт "АД ОС" 1209 052-820-311 311
Христинка Стоянова Гл. специалист "ИЗ ОС" 1202 052-820-327 327
Антония Димитрова Гл. експерт "ИАД на ОС" 1204 052-820-357 357
Миглена Георгиева Гл. експерт "ИЗ ОС" 1204 052-820-538 538
Ваня Стоева Гл. експерт "Разпореждане и управление с ОС" 1204 052-820-538 538
Кина Цанева Гл. експерт "ИЗ ОС" 1206 052-820-389 389
Мариела Атанасова Гл. експерт "Разпореждане и управление с ОС" 1206 052-820-389 389
Михаила Иванова Гл. експерт "Разпореждане и управление с ОС" 1206 052-820-389 389
София Колева Гл. експерт "Търгове и конкурси по ЗОС" 1207 052-820-194 194
Стефка Петрова Гл. експерт "Общинска приватизация" 1207 052-820-277 277
Йоана Йорданова Гл. експерт "Концесии" 1207 052-820-277 277
Димитричка Великова Гл. експерт "Разпореждане и управление с ОС" 1208 052-820-372 372
Бояна Станева Гл. експерт "ИЗ ОС" 1208 052-820-372 372
Даниела Ковчазова Гл. експерт "АД ОС" 1211 052-820-245 245
Диана Христова Ст. експерт "Разпореждане с ОС" 1211 052-820-245 245
ОТДЕЛ "ЗЕМЕДЕЛИЕ"        


Началник отдел 1205 052-820-222
т/ф 052-820-008
222
Мария Баева-Стоянова Гл. експерт "Земеразделяне, поддържане и планиране" 1205 052-820-222 222

Десислава Кръстева Гл. експерт "Земеразделяне, поддържане и планиране" 1308 052-820-356 356
Христина Манолова Гл. експерт "Геодезист" 1308 052-820-356 356
Лиляна Дамянова Гл. експерт "Земеразделяне, поддържане и планиране" 1309 052-820-396 396, 121
Иванка Атанасова Гл. експерт "Зем. земи, зем. кооперации" 1309 052-820-396 396, 121
Румяна Георгиева Гл. експерт "Земеразделяне, поддържане и планиране" 1309 052-820-396 396, 121
Чавдар Ников Гл. експерт "Геодезист" 1308 052-820-356 356
ОТДЕЛ "ОБЩИНСКА ИКОНОМИКА, ТРАНСПОРТ И РЕКЛАМА"        

Петя Енева

Началник отдел 1203 052-820-126 126
Анелия  Стефанова Гл. експерт "ДОУ" 1203 052-820-290 290
Нела Паскалева Гл. инспектор "Обществен транспорт и комуникации" 913 052-820-706 296
Даниела Гурева Ст. инспектор "Обществен транспорт и комуникации" 913 052-820-706 296
Петя Симеонова Ст. инспектор "Обществен транспорт и комуникации" 913 052-820-706 296
Светломира Димитрова Гл. експерт "Реклама" 1203 052-820-224 224
Иванина Чиколова Ст. експерт "Морска политика, маркетинг и анализи" 1201 052-820-226 226
Top