нашите сайтове english

Конкурс за Главен инспектор „Предварителен и последващ контрол“ в отдел „Обслужване на данъкоплатци и отчитане на приходи“, дирекция “Местни данъци” при Община Варна