нашите сайтове english

Дирекция "Туризъм"

Имена Длъжност Стая N Телефон Вътрешен
Соня Георгиева
sdgeorgieva@varna.bg
Директор 906 052-820-534 534
ОТДЕЛ "КАТЕГОРИЗАЦИЯ"        
Младен Стоянов
mstoyanov@varna.bg
Началник отдел 910 052-820-276 276
Катя Момчилова
kmomchilova@varna.bg
Гл. експерт "Категоризация на туристическите обекти"

908

052-820-321 321
Галина Плугчиева Гл. експерт "Категоризация на туристическите обекти" 908 052-820-298 298
Славка Стаматова
sstamatova@varna.bg
Главен специалист "Категоризация на туристическите обекти" 908 052-820-298 298
Гинка Стефанова Ст. експерт "Категоризация на туристическите обекти" 908 052-820-321 321
ОТДЕЛ "МАРКЕТИНГ, РЕКЛАМА И АНАЛИЗИ"        

Тихомир Патарински
tpatarinski@varna.bg

Началник отдел 910 052-820-206 206
Ирина Угринска
iugrinska@varna.bg
Гл. експерт "Маркетинг, реклама и анализи" 907 052-820-501 501
Невяна Кеманова Гл. експерт "Маркетинг, реклама и анализи" 907 052-820-501 501
Румянка Начева Мл. експерт "Маркетинг, реклама и анализи" 907 052-820-501 501
ТУРИСТИЧЕСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР        
Станислава Маринова office@varnainfo.bg Ръководител звено "ТИЦ" ТИЦ 052-820-689  
Десислава Михова Гл. експерт "Публична информация" ТИЦ 052-820-690  
Павлина Герчева Гл. експерт "Туристическа дейност" ТИЦ 052-820-690  
Татяна Георгиева Гл. експерт "Туристическа дейност" ТИЦ 052-820-690  
Николай Калчев Ст. експерт "Туристическа дейност" ТИЦ 052-820-690