нашите сайтове english

Дирекция "Туризъм"

Имена Длъжност Стая N Телефон Вътрешен
Соня Георгиева
sdgeorgieva@varna.bg
Директор 906 052-820-534 534
ОТДЕЛ "КАТЕГОРИЗАЦИЯ"        
Младен Стоянов Началник отдел 910 052-820-276 276
Катя Момчилова Гл. експерт "Категоризация на туристическите обекти"

908

052-820-298 298

Галина Плугчиева

Гл. експерт "Категоризация на туристическите обекти" 908 052-820-298 298

Гинка Стефанова

Ст. експерт "Категоризация на туристическите обекти" 908 052-820-321 321

Пепи Борисова

Ст. експерт "Категоризация на туристическите обекти" 501    
ОТДЕЛ "МАРКЕТИНГ, РЕКЛАМА И АНАЛИЗИ"        

 

Началник отдел 910 052-820-206 206
Ирина Угринска Гл. експерт "Маркетинг, реклама и анализи" 907 052-820-501 501

Невяна Кеманова

Гл. експерт "Маркетинг, реклама и анализи" 907 052-820-501 501

Румянка Начева

Мл. експерт "Маркетинг, реклама и анализи" 907 052-820-324 324
ТУРИСТИЧЕСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР        
Станислава Маринова
office@varnainfo.bg
Ръководител звено "ТИЦ" ТИЦ 052-820-689  
Десислава Михова Гл. експерт "Публична информация" ТИЦ 052-820-690  
Павлина Герчева Гл. експерт "Туристическа дейност" ТИЦ 052-820-690  
Татяна Георгиева Гл. експерт "Туристическа дейност" ТИЦ 052-820-690  
Николай Калчев Ст. експерт "Туристическа дейност" ТИЦ 052-820-690  
Милена Драгиева Ст. експерт "Публична информация" ТИЦ 052-820-690  
Top