нашите сайтове english

Конкурс за Главен инспектор „Предварителен и последващ контрол“ в отдел „Контролно-ревизионни дейности и принудително събиране”, дирекция “Местни данъци” при Община Варна