нашите сайтове english

Предложение от Иван Портних - кмет на община Варна относно изменение и допълнение на Наредбата на Общински съвет - Варна за определяне размера на местните данъци на територията на Община Варна - 19.11.2020 г.

Top