нашите сайтове english

Дирекция "Образование и младежки дейности"

Имена Длъжност Стая N Телефон Вътрешен
Лилия Христова
lhristova@varna.bg
varnamds@gmail.com
Директор 1103 052-820-367 367
Елена Христова
ekhristova@varna.bg
Гл. експерт "Информационно и техническо осигуряване" 1103 052-820-367,
т/ф 052-820-007
367
ОТДЕЛ "ОБРАЗОВАНИЕ"        
Елена Кенарова Началник отдел 1104 052-820-368 368
Галина Петрова Гл. експерт "Строителство" 1105 052-820-161 161
Елисавета Савова Гл. експерт "Приобщаващо образование" 1113 052-820-187 187
Светлана Игнатова-Бойчева Гл. експерт "Училища" 1113 052-820-379
052-820-722

379

Пламена Ефтимова Гл. експерт "Училища" 1113 052-820-187 187
Адриана Петрова Гл. експерт "Приобщаващо образование" 1113 052-820-187 187
Румяна Кръстева Гл. експерт "Детски градини" 1114 052-820-262 262
Славничка Ангелова Гл. експерт "Ученически конкурси" 1114 052-820-262 262
Цветанка Стоянова Гл. експерт "Подкрепа на личностното развитие" 1113    
Десислава Динкова Ст. експерт "Човешки ресурси" 1111 052-820-267 267
Наташа Еленска Ст. експерт "Човешки ресурси" 1111 052-820-267 267
Светлана Христова Гл.експерт ОПИЦ 1111 052-820-267 267
 ОТДЕЛ "УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИТЕ РЕСУРСИ"        
Анна Николова
annikolova@varna.bg
Началник отдел 1105 052-820-216 216
Кремена Йорданова Гл. експерт "Финанси" 1108 052-820-316 316
Полина Костадинова Гл. експерт "Финанси" 1108 052-820-316 316
Радка Радославова Гл. експерт "Финанси" 1108 052-820-316 316
Милка Паскова Гл. експерт "Финанси" 1112 052-820-378 378
Стела Колева Гл. експерт "Финанси" 1112 052-820-529 529
Мария Върбанчева Гл. експерт "Финанси" Мл. дом 052-820-804  
Тодорка Кондева Ст.счетоводител Мл. дом 052-820-699  
Светлана Иванова Ст.счетоводител Мл. дом 052-820-698  
Анета Маджарова Гл. счетоводител    052-820-696  
Росица Цонева Счетоводител    052-820-699  
Щеринка Джамбазова Счетоводител    052-826-516  
Неделина Добрева Счетоводител    052-820-698  
Евгений Мирчев Изпълнител "Куриер"       
МЛАДЕЖКИ ДОМ Централа   052-820-604  
      884 660 408  
ОТДЕЛ "МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ"        
Радка Тодорова Началник отдел Мл. дом 052-820-801  
Жанета Байчева Главен експерт "Младежки сцени и фестивали"  Мл. дом 052-820-804  
Мариана Митева Главен експерт "Младежки сцени и фестивали"  Мл. дом 052-820-804  
Радостина Ганева Главен експерт "МД"  Мл.дом 052-820-804  
Пламена Тодорова Главен експерт "Духовност и етноси" Мл.дом 052-820-804  
Йордан Иванов
yivanov@varna.bg
Главен експерт "Младежки бази"  Мл.дом 052-820-804  
Юлия Вълчева Главен експерт "НПО и доброволци"  Мл.дом 052-820-804  
Йоанна Недева Ст. експерт "Младежки програми и партньорства" Мл.дом 052-820-804