нашите сайтове english

Дирекция "Образование и младежки дейности"

Имена Длъжност Стая N Телефон Вътрешен
Лилия Христова
lhristova@varna.bg
varnamds@gmail.com
Директор 1103 052-820-367 367
Елена Христова
ekhristova@varna.bg
Гл. експерт "Младежки програми и партньорства" 1103 052-820-367,
т/ф 052-820-007
367
ОТДЕЛ "ОБРАЗОВАНИЕ"
Елена Кенарова Началник отдел 1104 052-820-368 368
Галина Петрова Гл. експерт "Строителство" 1105 052-820-161 161
Михаела Бъговска Гл. експерт "Строителство" 1105 052-820-399 399
Наташа Еленска Гл. експерт "Човешки ресурси" 1111 052-820-267 267
Светлана Христова Гл. експерт "Образование" 1111 052-820-267 267
Антоанета Хинева Гл. експерт "Училища" 1113 052-820-379 379
Адриана Петрова Гл. експерт "Училища" 1113 052-820-187 187
Димитричка Ганева Гл. експерт "Приобщаващо образование" 1113 052-820-187 187
Цветанка Стоянова Гл. експерт "Подкрепа на личностното развитие" 1113    
Доника Михалева Гл. експерт "Училища" 1114 052-820-531 531
Нелия Жекова Гл. експерт "Информационно и техническо осигуряване" 1114 052-820-262 262
Миглена Йонкова Гл. експерт "Информационно и техническо осигуряване" 1112 052-820-529 529
Румяна Кръстева Гл. експерт "Детски градини" 1114 052-820-262 262
 ОТДЕЛ "УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИТЕ РЕСУРСИ"
Анна Николова Началник отдел 1105 052-820-216 216
Кремена Йорданова Гл. експерт "Финанси" 1108 052-820-316 316
Полина Костадинова Гл. експерт "Финанси" 1108 052-820-316 316
Радка Радославова Гл. експерт "Финанси" 1108 052-820-316 316
Милка Паскова Гл. експерт "Финанси" 1112 052-820-378 378
Десислава Динкова Гл. експерт "Финанси" 1112 052-820-529 529
Мария Върбанчева Гл. експерт "Финанси" Мл. дом 052-820-804  
Тодорка Кондева Ст. счетоводител Мл. дом 052-820-699  
Светлана Иванова Ст. счетоводител Мл. дом 052-820-698  
Анета Маджарова Гл. счетоводител    052-820-696  
Росица Цонева Ст.счетоводител   052-820-699  
Щеринка Джамбазова Счетоводител    052-826-516  
Неделина Добрева Ст.счетоводител   052-820-698  
Калина Борисова Ст.счетоводител   052-820-698  
Евгений Мирчев Изпълнител "Куриер"       
МЛАДЕЖКИ ДОМ Централа   052-820-604  
      0884 660 408  
ОТДЕЛ "МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ"
  Началник отдел Мл. дом 052-820-801  
Родислав Кузманов Гл. експерт "Младежки сцени и фестивали" Мл. дом 052-820-804   
Мариана Митева Гл. експерт "Младежки проекти и обучения" Мл. дом 052-820-805  
Кремена Христова Гл. експерт "Младежки проекти и обучения" 1114 052-820-262 262
Радостина Ганева Гл. експерт "МД"  Мл.дом 052-820-804  
Юлия Вълчева Гл. експерт "НПО и доброволци"  Мл.дом 052-820-804  
Йоанна Недева Гл. експерт "Младежки програми и партньорства" Мл.дом 052-820-804  
Top