нашите сайтове english

Дирекция "Култура и духовно развитие"

Имена Длъжност Стая N Телефон Вътрешен
Антония Йовчева
ayovcheva@varna.bg
Директор 1004 052-820-352 352
Флора Дюлгерян Ст. експерт "Фестивали и проекти" 1003 т/ф 052-820-352 352
Стойка Ангелова
culture@varna.bg
Технически изпълнител 1003 т/ф 052-820-352 352
ОТДЕЛ "ФЕСТИВАЛИ И ПРОЕКТИ"        
Десислава Георгиева
dessyslavageorgieva@abv.bg
Началник отдел "Фестивали и проекти" 1009 052-820-176 176
Станислава Йорданова
stanislava.genkova@gmail.com
Ст. експерт "Културни програми и проекти" 1009 052-820-176 176
Илиян Илиев Изпълнител "Домакин"   052-820-269 269

Бул. "8-ми Приморски полк" № 110

       
Ганчо Ганчев
office@choircomp.org
GGGanchev@abv.bg
Гл. експерт "Оркестри и ансамбли" 4 052-820-667  
Мариета Йорданова
fund@varnaculture.bg
Гл. експерт "Фонд "Култура""   052-820-744  
Ирена Димитрова Ст. експерт "Съвременно изкуство и галерии"   052-820-744  
Пламена Цонева
tsoneva@varnasummerfest.org
Гл. експерт "ММФ "Варненско лято"" 8 052-820-669  
Жасмина Василева
Гл. експерт "МФФ и любителсто танцово изкуство" 4 052-820-667  
Мария Иванова
Ст. експерт "МФ" 6 052-820-669  

ОТДЕЛ "ГРАДСКИ ПРАЗНИЦИ И ЧЕСТВАНИЯ"

       
Георги Георгиев - Венин
g.venin@gmail.com
Началник отдел  2 052-820-672  
Йордан Гаджев Гл. експерт "Празници и религиозни общности" 1003 052-820-352  352
Кристин Спасов Гл. експерт "Празници и чествания" 7 052-820-668  
Гергана Славова
slavova_gergana71@abv.bg
Гл. експерт "Естетизация на градската среда" 7 052-820-668  

Живко Кожухаров
art_kojuharov@outlook.com

Ст. експерт "Читалищни и сценични дейности" 2 052-820-672  
Светлана Недкова Преводач 6 052-820-745  
Милка Маджарова Гл. счетоводител 1 052-820-671  
Лилия Христова-Стоилова Старши счетоводител 1 052-820-670  
Надежда Владимирова Счетоводител "Контрол по СФУК" 1 052-820-670  
Галина Станкова Изпълнител "Касиер" 1 052-820-670  
официален имейл на дирекцията
office@varnaculture.bg
       

 

Top