нашите сайтове english

Окончателни резултати на кандидатите за длъжност директор на дирекция „Местни данъци” при Община Варна

ИЗВЛЕЧЕНИЕ

ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ДЛЪЖНОСТ

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ “МЕСТНИ ДАНЪЦИ”

 ПРИ ОБЩИНА ВАРНА

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

Резултат от начина по чл.33

Коефициент

Резултат от интервюто

Коефициент

Окончателен резултат

1. Станислава Руменова Илиева

6,0 от минимален 5,00

3

4,21

5

39,05

 

 

Председател на конкурсната комисия-

Секретар на Община Варна:      ______(п)________(Н. Момчева)        

                                            Дата: 08.12.2020 г.