нашите сайтове english

Окончателни резултати на кандидатите за длъжност Главен инспектор „Предварителен и последващ контрол“ в отдел „Обслужване на данъкоплатци и отчитане на приходи“ към дирекция „Местни данъци” при Община Варна

ИЗВЛЕЧЕНИЕ

 

ФОРМУЛЯР ЗА ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА
ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР „ПРЕДВАРИТЕЛЕН И ПОСЛЕДВАЩ КОНТРОЛ“
в ОТДЕЛ „ОБСЛУЖВАНЕ НА ДАНЪКОПЛАТЦИ И ОТЧИТАНЕ НА ПРИХОДИ“
към ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ДАНЪЦИ”
при Община Варна

Име, презиме и фамилия на кандидата

Резултат от оценка на теста

Коефициент

Резултат от интервюто

Коефициент

Окончателен резултат

  1. ЛАЗАРИНА ГЕОРГИЕВА ТУНЕВА

4,00
от минимален 3,00

3

4.80
от минимален 4,00

5

36,00

  1. РОСИЦА ВЕСЕЛИНОВА КЛИМЕНТОВА-ПЕТКОВА

3,40
от минимален 3,00

 

3

4.76
от минимален 4,00

5

34,00

 

Нора Момчева:______(п)_______
Председател на конкурсната комисия

                                                                                                          Дата:  10.12.2020 г.