нашите сайтове english

Дирекция "Спорт"

Имена Длъжност Стая N Телефон Вътрешен
Кристиан Димитров
kdimitrov@varna.bg
sportvarna@abv.bg
Директор зала "Юнашки салон", ет.2 052-808-700

 
Елза Харалампиева

Гл. експерт "Спортни дейности" зала "Юнашки салон", ет.2 052-820-812  
Георги Арнаудов

Гл. експерт "Спортни клубове" зала "Юнашки салон", ет.2 052-820-806  
Ивелина Стоянова Гл. счетоводител зала "Юнашки салон", ет.2 052-820-807  
Нина Петрова Ст. счетоводител зала "Юнашки салон", ет.2 052-820-807  
Данчо Илиев

Гл. експерт "Спортни дейности, ученически и студентски спорт" зала "Юнашки салон", ет.2 052-820-812  
Мила Цонева

Ст. експерт "Спортни дейности" зала "Юнашки салон", ет.2 052-820-806  
Пенка Анастасова

Ст. експерт "Спортни дейности за ветерани, хора със специални нужди и социален туризъм" зала "Юнашки салон", ет.2 052-808-700  
Галина Георгиева

Мл. експерт "Ученически и студентски спорт" зала "Юнашки салон", ет.2 052-820-806  
Ивелина Стоянова Гл. счетоводител зала "Юнашки салон", ет.2  052-820-807  
Еделвайс Николов

Изпълнител "Поддръжка" зала "Юнашки салон", ет.2    
Top