нашите сайтове english

Дирекция "Спорт"

Имена Длъжност Стая N Телефон Вътрешен
Кристиан Димитров
kdimitrov@varna.bg
sportvarna@abv.bg
Директор зала "Юнашки салон", ет.2 052-808-700

 
Елза Харалампиева

Главен експерт "Спортни дейности" зала "Юнашки салон", ет.2 052-820-812  
Георги Арнаудов

Главен експерт "Спортни клубове" зала "Юнашки салон", ет.2 052-820-806  
Валентина Велкова
vvelkova@varna.bg
Главен счетоводител зала "Юнашки салон", ет.2 052-820-807  
Нина Петроваа Старщи счетоводител зала "Юнашки салон", ет.2 052-820-807  
Данчо Илиев

Главен експерт "Спортни дейности, ученически и студентски спорт" зала "Юнашки салон", ет.2 052-820-812  
Мила Миховска

Старши експерт "Спортни дейности" зала "Юнашки салон", ет.2 052-820-806  
Пенка Анастасова

Старши експерт "Спортни дейности за ветерани, хора със специални нужди и соц. туризъм" зала "Юнашки салон", ет.2 052-820-806  
Галина Георгиева

Мл. експерт "Ученически и студентски спорт" зала "Юнашки салон", ет.2 052-820-806  
Емилия Байчева

Изпълнител "Хигиенист" зала "Юнашки салон", ет.2    
Еделвайс Николов

Изпълнител "Поддръжка" зала "Юнашки салон", ет.2