нашите сайтове english

Дирекция "Здравеопазване"

Имена Длъжност Стая N Телефон Вътрешен
Анастасия Георгиева
ageorgieva@varna.bg
Директор бул. "Мария Луиза" №11,ет.5 052-820-239  
Виолета Димитрова
zdrave@varna.bg
Гл. експерт "Инф. обслужване и техн. дейност" бул. "Мария Луиза" №11,ет.5 052-820-239  
ОТДЕЛ "ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ И ДУЗ"        
Румяна Хараламбова Началник отдел бул. "Мария Луиза" №11,ет.5 052-820-502  
Елена Михова Гл. експерт ДУЗ бул. "Мария Луиза" №11,ет.5 052-820-264  
Ирена Александрова Гл. експерт "Лечебни заведения" бул. "Мария Луиза" №11,ет.5 052-820-536  
Галина Арнаудова Гл. експерт "Програми, проекти и строителство" бул. "Мария Луиза" №11,ет.5 052-820-390  
Надежда Желязкова Гл. експерт "Осъществяване на здравна политика в ОВ" бул. "Мария Луиза" №11,ет.5 052-820-940  
Росица Русева Гл. експерт "Здравеопазване" І ет. 052-820-248 248
Валентина Иванова Гл. експрет "Здравеопазване и репродуктивно здраве" І ет.   516
Димитричка Георгиева координатор, филиал ”Детски Ясли” І ет. 052-820-248 248
ОТДЕЛ "ФИНАНСИ И ТРЗ"        
Илияна Тимнева Началник отдел бул. "Мария Луиза" №11,ет.5 052-820-230   
Жени Стоянова Гл. инспектор "Контрол на водни площи, лечебни заведения и ДУЗ" бул. "Мария Луиза" №11,ет.5 052-820-941  
Димитричка Панчева Гл. експерт "Финанси"  бул. "Мария Луиза" №11,ет.5 052-820-942  
Лидия Христова Гл. експерт "Икономист" бул. "Мария Луиза" №11,ет.5 052-820-312  
Ирина Коевчинова Гл. експерт ТРЗ бул. "Мария Луиза" №11,ет.5 052-820-516  
Неда Димитрова Гл. експерт "Администр. и матер.-техн. осигуряване" бул. "Мария Луиза" №11,ет.5 052-820-943  
Филиал "Детски ясли"        
Женя Димитрова Гл. счетоводител   052-820-946  
Нели Георгиева Счетоводител   052-820-944  
Елка Янева   Счетоводител   052-820-945  
Наталия Кръстева Счетоводител    052-820-766  
Евгения Мангурова
Счетоводител   
052-820-767
 
Борислава Димитрова-Несторова
Координатор  бул.„Мария Луиза“ №11, ет. 5
052-820-248
 
Top