нашите сайтове english

Публично обсъждане на проекти, за които Община Варна има намерение да използва дългосрочен дълг - 2018 г.

    Top