нашите сайтове english

Публично обсъждане на проекти, за които Община Варна има намерение да използва дългосрочен дълг на 20.11.2017 г.

    Top