нашите сайтове english

Информационен център

Имена Длъжност Стая N Телефон Вътрешен
ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР І ет.

052-820-800
052-820-285

285; 332