нашите сайтове english

Важно съобщение!

Кампания за събиране на опасни битови отпадъци от домакинства

Уважаеми граждани,

В изпълнение на задълженията на община Варна по Закона за управление на отпадъците, предстои провеждане на четиридневна кампания за събиране на опасни отпадъци от домакинствата в периода от 23.06.2021 г. до 26.06.2021 г. Мобилните събирателни пунктове ще бъдат разположени както следва:

дата

час

местоположение

23.06.2021 г.

(сряда)

от 09:00 ч. до 12:45 ч.

гр. Варна, Район „Приморски“, пазар „Чаталджа“, паркинга на ул. „Цар Асен“

 от 13:45 ч. до 17:30 ч.

гр. Варна, Район „Приморски“, кв. „Виница“

24.06.2021 г. (четвъртък)

 

 от 09:00 ч. до 12:45 ч.

гр. Варна, Район Аспарухово, пазара на ул. „Моряшка“

 от 13:45 ч. до 17:30 ч.

гр. Варна, Район „Одесос“, площад „Лаврентий“ и ул. „Коста Тюлев“

25.06.2021 г.

(петък) 

 

 от 09:00 ч. до 12:45 ч.

гр. Варна, Район „Младост“, паркинга до газостанцията на ул. „Вяра“ срещу бл.138

 от 13:45 ч. до 17:30 ч.

гр. Варна, Район „Владислав Варненчик“, паркинга до „Супермаркет 5“, срещу бл.302

26.06.2021 г.

(събота)

 

от 09:00 ч. до 14:00 ч.

гр. Варна, сградата на Община Варна, до бариерата в близост до бул. „Осми Приморски полк“

Гражданите ще могат да предават безвъзмездно следните видове отпадъци:

  • Отпадъци, съдържащи живак (живачни термометри, луминесцентни тръби и др. подобни);
  • Лакове и бояджийски материали (бои, лакове, политури, разтворители, лепила, разредители);
  • Домакински препарати и химикали (почистващи препарати, дезинфектанти, белина, препарати за растителна защита и борба с вредители, киселини, основи, реактиви);
  • Мастила и замърсени опаковки;
  • Фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност).
    Top