нашите сайтове english

Информация за автоматични измервателни станции

Контрол на качеството на атмосферния въздух в гр. Варна се извършва на база измервания с автоматични измервателни станции (АИС). На територията на гр. Варна функционират два постоянни пункта за мониторинг  - АИС “СОУ Ангел Кънчев” и АИС “Чайка”, които измерват основните показатели, характеризиращи качеството на атмосферния въздух: фини прахови частици, серен диоксид, азотен диоксид, въглероден оксид, олово, бензен, озон и метеопараметри.

    Top